DeGruyter i Agricultural Engineering - informacja

Szanowni Państwo.

Redakcja czasopisma „AGRICULTURAL ENGINEERING” informuje, że od 2015 roku, zgodnie z decyzją MNiSW posiada 10 pkt.

W celu podniesienia jakości usług wydawniczych, dostępności Państwa artykułów na arenie międzynarodowej, Wydawnictwo podpisało umowę z międzynarodowym koncernem wydawniczym „De Gruyter” (www.degruyter.com). Aktualnie Koncern De Gruyter publikuje ponad 900 czasopism i serii, w tym z otwartym dostępem ponad 500 tytułów (www.degruyteropen.com), współpracuje z takimi instytucjami jak: The University of Oxford, The University of Oslo, Southampton University, Dublin City University, The Max Planck Society, GfK Verein.

Zgodnie z podpisaną umową, nasze artykuły, będą rozsyłane do międzynarodowych serwisów abstraktowych i indeksujących czasopisma z platformy De Gruyter. Są to między innymi: Celdes, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC). Ponadto w ramach umowy De Gruyter w imieniu Redakcji od tego roku będzie wnioskował do Thomson Scientific (Institute for Scientific Information), o umieszczenie Czasopisma „Agricultural Engineering” na ISI Master Journal List – Liście Głównych Czasopism ISI. Zgodnie z procedurą, Impact Factor czasopismo uzyskuje najwcześniej w 3 roczniku publikacji. Po formalnym zgłoszeniu Thomson Reuters ma minimum 12-18 miesięcy na ewaluację czasopisma. Jeśli ta jest pozytywna, czasopismo trafia na Master Journal List Thomsona i jest indeksowane w Web of Science. W ciągu kolejnego roku Thomson nalicza cytowania do artykułów opublikowanych w 2 poprzednich rocznikach czasopisma, stąd dopiero w 3 roczniku możliwe jest ogłoszenie pierwszego Impact Factora.

Informujemy również, że decyzją Prezydium II Wydziału PAN z dniem 30 grudnia 2015 roku został zlikwidowany, w ramach reorganizacji, Komitet Techniki Rolniczej, pod patronatem którego było wydawane nasze czasopismo. Wydawnictwo nasze nadal działa w strukturach Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, a dzięki zaangażowaniu Redaktora Naczelnego i przychylności Prezydenta CIGR, zyskaliśmy patronat CIGR (International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering), co powoduje, że nasze Towarzystwo Naukowe stało się uznawanym w środowisku naukowym nie tylko w Polsce ale i na świecie. Daje nam to możliwość wyróżniania wybranych (wybitnych) opracowań monograficznych, co jest rzeczą bardzo ważną nie tylko dla Autorów ale również dla Jednostek Naukowych w obliczu przyszłej parametryzacji.

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, zgodnie ze swoim statutem nie może prowadzić działalności gospodarczej, a więc nie może zarabiać na swojej działalności. Prowadzona działalność wydawnicza oparta jest wyłącznie na wpłatach za publikacje naukowe. W związku z czym jesteśmy zmuszenie na wprowadzenie opłat za publikacje w czasopiśmie „Agricultural Engineering”.

Od stycznia 2016r. obowiązywać będą następujące stawki za publikację artykułów w naszym czasopiśmie:

  • artykuł (objętość do 10 stron) w języku polskim – 1000 zł + VAT (Wydawnictwo ponosi koszty tłumaczenia i korekty tekstu)
  • artykuł (objętość do 10 stron) w języku angielskim – 650 zł + VAT

Od roku 2017:

  • artykuł (objętość do 8 stron) w języku polskim – 900 zł + VAT  + 100 zł za każdą następną stronę. (Wydawnictwo ponosi koszty tłumaczenia i korekty tekstu).
  • artykuł (objętość do 8 stron) w języku angielskim – 650 zł + VAT + 100 zł za każdą następną stronę.

 

Przedstawiając Państwu nasze kierunki działań na najbliższe lata, dziękujemy wszystkim Autorom za przesłane artykuły, które w opinii naszych recenzentów są bardzo wartościowe, znacząco poszerzające wiedzę w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Zachęcamy również do przesyłania kolejnych artykułów.

 

Z poważaniem
Redakcja Czasopisma „Agricultural Engineering”

link do pisma

Old version IR

Contact Us

Editorial Board

Editorial Team

Author guidelines

Journal Help

Site Map

Open Journal System

Information:

    - for Readers
    - for Authors
    - for Librarians

(C) PTIR 2015