Oszacowanie możliwości wykorzystania ciepła przewodzonego przez rurę gazów odlotowych suszarki bębnowej SB 1,5 do suszenia zrębków drewna

Mariusz Surma, Zbigniew Zdrojewski, Stanisław Peroń, Klaudiusz Jałoszyński, Bogdan Stępień

Abstrakt


W oparciu o badania eksploatacyjne autorzy dokonali oceny możliwości wykorzystania ciepła przewodzonego przez pobocznicę rury gazów odlotowych suszarki bębnowej SB 1,5 do suszenia zrębków drewna. Jak wynika z szacunkowych obliczeń w ciągu godziny z zewnętrznej powierzchni rury gazów odlotowych o wysokości 7 m i temperaturze ok. 78o C można uzyskać ok. 173 tys. kJ ciepła, co stanowi ekwiwalent ok. 4 kg oleju opalowego. W przypadku wykorzystania wyżej wymienionego źródła ciepła do suszenia zrębków drewna w silosie SPA 20 o pojemności 6800 kg od wilgotności 50% do 20% można oczekiwać, że czas suszenia wyniesie ok 100 godzin. 


Słowa kluczowe


ciepło odlotowe; suszarka bębnowa; zrębki drewna; suszenie

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Biłowicki, J. (1984). Eksploatacyjne badania porównawcze różnych typów suszarń do zielonek. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 282, 249-257.

Gawrzyński, Z., Glaser, R. (1998). Materiały do wykładów i ćwiczeń z maszynoznawstwa i aparatury przemysłu spożywczego i chemicznego. Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. ISBN 83-7011-5011-X.

Hunder, M. (2007). Analiza procesu suszenia i przechowywania zrębków drzewnych w aspekcie energetycznym, kosztowym i mikrobiologicznym. Rozprawa doktorska, IBMER Warszawa.

Kalisiewicz, A. (1965). Badania prototypu suszarki bębnowej SB 1,5 z piecem na paliwo ciekłe. Sprawozdanie IBMER XXII.

Kulik, T. (1982). Metoda analizy wpływu parametrów procesu suszenia na szybkość suszenia pasz w suszarkach bębnowych. Mechanizacja Rolnictwa, 2, 16-19.

Peroń, S., Zdrojewski, Z. (1990). Sposoby wykorzystania ciepła gazów odlotowych rolniczych suszarek bębnowych. Maszyny i ciągniki rolnicze i leśne, 12, 15-18.

Peroń, S., Zdrojewski, Z. (1992). Konwekcyjna wymiana ciepła między ścianą rury gazów odlotowych suszarki bębnowej SB 1,5 a otaczającym ją „płaszczem ziarna”. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 402, 17-29.

Peroń, S., Zdrojewski, Z. (1987). Wstępne badania nad wykorzystaniem ciepła przewodzonego przez pobocznicę „komina” suszarki bębnowej do suszenia ziarna. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 14, 218-224.

Rybak, W. (2006). Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Oficyna Wydawnicza Politechnika Wrocławskiej, Wroclaw, 59.

Serwiński, M. (1971). Zasady inżynierii chemicznej. WNT Warszawa, 80.

Siatka, J., Mieczyński, M. (1985). Skojarzone systemy ziębno-grzejne, wykorzystanie ciepła odpadowego w suszarni. Raport I-20/SPR nr 36/79. Politechnika Wrocławska.

Strawiński, A. (1984). Możliwości odzyskiwania ciepłą oparów wydalanych z suszarki. Materiały V Sympozjum Suszarnictwa cz. 3, Wrocław, 384-393.

Troniewski, L., Czernek, R. (2012). Dane do obliczeń procesowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Rozdział IV, 178-180.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##