Brykietowanie materiałów odpadowych w prototypowym układzie granulująco-brykietującym

Sławomir Obidziński, Roman Hejft

Abstrakt


Celem pracy było określenie przydatności nowego, prototypowego urządzenia granulująco-brykietującego do realizacji procesu brykietowania odpadowych materiałów roślinnych. W trakcie badań określano wpływu zawartości wycierki ziemniaczanej (15, 20 i 25%) w mieszaninie z łuską gryki i masowego natężenia przepływu surowca (100, 150 i 200 kg∙h-1) na zapotrzebowanie urządzenia na moc oraz na wytrzymałość kinetyczną otrzymanego brykietu. Badania brykietowania przeprowadzono z wykorzystaniem płaskiej matrycy brykietującej o średnicy otworów 28 mm i długości 80 mm współpracującej z układem trzech rolek zagęszczających, poruszających się z prędkością 120 obr∙min-1 oraz przy szczelinie między rolkami a matrycą równej 0,4 mm. Jakość brykietów oceniono z wykorzystaniem testera obrotowego, zgodnie z zaleceniami norm GOST-18691-73 oraz ASAE S.269-1A. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono istotny wpływ masowego natężenia przepływu surowca oraz udziału procentowego wycierki ziemniaczanej w zagęszczanej mieszaninie na zapotrzebowanie na moc oraz wytrzymałość kinetyczną otrzymanego brykietu.

Słowa kluczowe


brykietowanie; odpady roślinne; łuska gryki; wycierka ziemniaczana

Pełny tekst:

PDF (English)