Zastosowanie technologii rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwie rolnym na podlasiu

Andrzej Borusiewicz, Krzysztof Kapela, Paulina Drożyner

Abstrakt


W pracy przedstawiono korzyści wynikające z wdrożenia technologii rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwie rolnym. Celem pracy była analiza zastosowania urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym, na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego, położonego w województwie podlaskim. Źródłem niezbędnych informacji wykorzystanych podczas analizy była dokumentacja gospodarstwa oraz dane zawarte w kwestionariuszu wywiadu przeprowadzonego z właścicielem gospodarstwa. Do określenia kosztów zwrotu planowanych w gospodarstwie inwestycji wykorzystano metodę analizy danych dodatkowo wykorzystano kalkulator firmy TeeJeet. Wdrożenie technologii rolnictwa precyzyjnego w badanym gospodarstwie przyczyniło się do obniżenia kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Wprowadzone zmiany pozwoliły zaoszczędzić około 14 tys. PLN rocznie na zabiegach ochrony roślin oraz około 19 tys. PLN rocznie na precyzyjnym wysiewie nawozów mineralnych. Koszty związane z zakupem urządzeń pozwalających na wygenerowanie takich oszczędności zwracają się po około 3-4 latach

Słowa kluczowe


rolnictwo precyzyjne; produkcja; gospodarstwo rolne; Podlasie

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Biskupski, A. (2003). Efekty agrotechniczne, środowiskowe i ekonomiczne w uproszczonej uprawie roli. Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej, IUNG, Puławy.

Borusiewicz, A., Kapela, K. (2014). Wdrożenie technik rolnictwa precyzyjnego na przykładzie wielkopowierzchniowego gospodarstwa rolnego. Inżynieria Rolnicza, 2(150), 31-37.

Doruchowski, G. (2008). Postęp i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 19-31.

Gozdowski, D., Samborski, S., Sioma, S. (2007). Rolnictwo precyzyjne. Warszawa. Wydawnictwo SGGW, ISBN 9788372448583.

Harasim, A. (2006). Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. Wydawnictwo IUNG Puławy, ISBN 83-89576-36-8.

Hołownicki, R. (2008). Przed agroinżynierią stoją nowe zadania. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 13-24.

Jabłoński, K. (2008). Maszyny i urządzenia do precyzyjnego nawożenia ziemniaków i efekty produkcyjne. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 119-126.

Korzeniowski, S. (2013). Rolnictwo energetyczne i precyzyjne: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo PWSZ w Suwałkach. ISBN 978-83-934-3405-3.

Minta, S. (2008). Rolnictwo precyzyjne jako nowoczesny sposób podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolniczych – aspekty ekonomiczne i środowiskowe [w:] Roczniki Naukowe SERiA, t. 10, z. 3, 403-406.

Narkiewicz, J. (2007). GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne. WKŁ, Warszawa. ISBN 978-83-206-1642-2.

Przybył, J. (2007). Nowoczesna Technika [w:] Zboże wysokiej jakości, wyd. 3, Agro Serwis, Warszawa.

Sawa, J., Parafiniuk, S. (2000). Kierunki zmian w systemie produkcji rolniczej i poziomie mechanizacji w badanych gospodarstwach. Inżynieria Rolnicza, 8(19), 119-124.

Wasilewski, M. (2004). Wykorzystanie liniowego modelu optymalizacyjnego do programowania dochodu rolniczego i płynności finansowej gospodarstw indywidualnych. Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, red. Niedzielska, Perechuda. Wydawnictwo WAE, Wrocław. ISBN 83-7011-734-1.

Kalkulator oszczędności automatycznego sterowania sekcjami. Pozyskano z: http://www.teejet.com/polish/home/calculator/absc-savings-calculator.aspx.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##