Ocena eksploatacyjna kombajnu newholland cx780

Jerzy Bieniek, Anna Dębska, Emil Fabrykowski, Franciszek Molendowski, Leszek Romański

Abstrakt


W artykule przedstawiono ocenę eksploatacyjną pracy kombajnu New Holland CX7080. W nowoczesnych maszynach do zbioru zbóż nastąpił istotny postęp techniczny i technologiczny, między innymi wzrosła wydajność, a w wyposażeniu pojawiły się elementy poprawiając ich jakość pracy. Celem badań było określenie wydajności pracy kombajnu zbożowego firmy New Holland CX780 z uwzględnieniem czynników mających wpływ na jego pracę. Podczas badań wyznaczono struktury czasu poszczególnych czynności pracy kombajnu i współczynniki wykorzystania tych czasów. Określono także wartość plonów oraz wilgotność zbieranych nasion. Badania dowiodły, że efektywny czas pracy kombajnu w procesie zbioru nasion rzepaku i ziarna pszenicy wynosił niecałe 50% i spowodowany był długim czasem przygotowania maszyny do pracy. Wpływ na wydajność kombajnu w czasie ogólnym zmiany ma jego przygotowanie do pracy i wynosiło ono 22% całkowitego czasu pracy w przypadku zbioru pszenicy i 20% w przypadku zbioru rzepaku.

Słowa kluczowe


kombajn zbożowy; eksploatacja; zbiór; pszenica; rzepak

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Banasiak, J. (1999). Agrotechnologia. Wydawnictwo PWN, Wrocław, ISBN 83-01-12697-3.

Banasiak, J. (2004). Projektowanie i ocena ekonomiczna procesów agrotechnologicznych. Wydawnictwo PWN, Wrocław, ISBN 83-89189-43-7.

Kuczewski, J., Majewski, Z. (1999). Eksploatacja Maszyn Rolniczych. WSiP, Warszawa, ISBN 83-02-07249-4.

Lorencowicz, E. (2008). Poradnik użytkownika techniki rolniczej w tabelach. APRA, Bydgoszcz, ISBN 83-914532-7-8.

Molendowski F. (2001). Ocena eksploatacyjna kombajnu zbożowego CASE 2188. Inżynieria Rolnicza, 12(32), 214-218.

Molendowski F. (2006). Badania porównawcze kombajnu BOURGOIN JDL 410D z BOURGOIN GX 406. Inżynieria Rolnicza, 3(78), 327-334.

Molendowski, F., Romański, L., Hutnik, K. (2011). Ocena porównawcza kombajnu zbożowego New Holland CS6070 z kombajnem Bizon Rekord Z-058. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 223-228.

Molendowski, F., Romański, L., Górnik, Ł. (2012). Ocena eksploatacyjna wybranych kombajnów do zbioru zbóż metodą wskaźnika zespolonego. Inżynieria Rolnicza, 4(139), 277-284.

Molendowski F., Śiwiec L., (2001). Ocena eksploatacyjna kombajnu zbożowego ERNTE MEISTER MDW 527 STS. Inżynieria Rolnicza, 12(32), 225-231.

Mulka C., Molendowski F., Śiwiec L. (1996). Badania porównawcze kombajnów Claas Dominator 108, John Deere 1188 i Bizon Gigant z-060. Zesz. Nauk. AR Wroc., Mechanizacja rolnictwa IV. 302, 175-181.

Muzalewski, A. (2008). Zasady doboru maszyn rolniczych. IBMiER, Warszawa, ISBN 978-83-89806-21-5.

Wendel, C. H. (2004). Farm Implements & Antiques, Iola, ISBN 0-87349-568-3.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##