Porównanie efektywności ekonomicznej produkcji rzepaku w gospodarstwach stosujących różne warianty nawożenia

Tomasz K Dobek, Paweł Kołosowski

Abstrakt


Intensywny chów i hodowla zwierząt wiążą się z powstawaniem znacznych ilości gnojowicy, która może zostać wykorzystana jako nawóz naturalny. Nawożenie gnojowicą może przyczynić się do zmniejszenia ilości stosowanych nawozów mineralnych, a przez to obniżenia kosztów produkcji. Dotyczyć to może szczególnie gatunków cechujących się dużymi potrzebami nawozowymi, takich jak rzepak ozimy. Celem badań było porównanie efektywności ekonomicznej produkcji rzepaku w dwóch gospodarstwach, stosujących odmienne warianty nawożenia. W jednym stosowano jedynie nawozy mineralne, w drugim nawożenie mineralne uzupełniano nawożeniem organicznym gnojowicą. Stosowanie gnojowicy przyczyniło się do obniżenia nakładów na materiały i surowce do produkcji, szczególnie nawozy. Przy porównywalnych plonach uzyskiwanych przez oba gospodarstwa, technologia oparta na nawożeniu gnojowicą okazała się bardziej efektywna.

Słowa kluczowe


rzepak ozimy; nawożenie; gnojowica; efektywność ekonomiczna

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Annicchiarico, G., Caternolo, G., Rossi, E., Martiniello, P. (2011). Effect of manure vs. fertilizer inputs on productivity of forage crop models.Int. J. Environ. Res. Public Health, 8, 1893-1913.

Balota, E.L.,, Machineski, O., Matos, M.A. (2012). Soil microbial biomass under different tillage and levels of applied pig slurry. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 16(5), 487-495.

Cybulska, K., Wrońska, I., Kitczak, T., Dłużewska, J., Mahdi-Oraibi, S., Czyż, H. (2015). Wpływ nawożenia odpadami pofermentacyjnymi z biogazowni na zawartość biomasy żywych drobnoustrojów w glebie. Woda–Środowisko–Obszary wiejskie, (I–III). T. 15. Z. 1 (49), 29-36.

Dobek, T.K. (2005a). Ekonomiczne i energetyczne porównanie różnych technologii produkcji rzepaku uprawianego na biodiesel. Acta Agrophysica, 6(3), 595-603.

Dobek, T.K. (2008b). Efektywność ekonomiczna i energetyczna produkcji biodiesla w zależności od stosowanych technologii uprawy rzepaku ozimego. Acta Agrophysica, 11(2), 369-379.

Dobek, T. K., Dobek, M. (2008). Efektywność produkcji soi w warunkach polskich. Inżynieria rolnicza, 4(102), 233-240.

Dobek, T.K., Dobek M., Šařec O. (2010c). Ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej produkcji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego wykorzystanych do produkcji biopaliw. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 161-168.

GUS, 2015. Rolnictwo w 2014 r. Warszawa. ISSN 1507-9724.

Kaczor, A., Jackowska, I., Brodowska, M.S., Brodowski, R. (2003). Możliwości nawożenia rzepaku ozimego z przeznaczeniem nasion do produkcji biopaliw. Cz. I. Potrzeby pokarmowe i nawozowe rzepaku ozimego. Eksploatacja i niezawodność, 3, 23-27.

Kwaśny, J., Kowalski, Z., Banach, M., (2011). Właściwości nawozowe gnojowicy w kontekście wybranych makro- i mikroelementów. Chemia. Czasopismo Techniczne, 10(108), 107-120.

Marszałek, M., Banach, M., Kowalski, Z. (2011). Wpływ gnojowicy na środowisko naturalne – potencjalne zagrożenia. JEcolHealth,15(2), 66-70.

Martyniuk, S., Stachyra, A., Gajda, A. (2002). Long-lasting beneficial effects of slurry application on some microbial and biochemical characteristics of soil. Polish Journal of Environmental Studies, 11(6), 727-73.

Muzalewski A. 2010. Koszty eksploatacji maszyn. Wyd. ITP Falenty-Warszawa.

Staniszewski, Z., Biś, B. (2012). Gnojowica jako nawóz, uwarunkowania jej stosowania i zagrożenie dla środowiska. Zeszyty naukowe – Inżynieria lądowa i wodna w kształtowaniu środowiska, 4, 69-73.

Tys, J., Piekarski, W., Jackowska, I., Kaczor, A., Zając, G., Starobrat, P. (2003). Technologiczne i ekonomiczneuwarunkowania produkcji biopaliwa z rzepaku. Acta Agrophysica, Rozprawy i monografie. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Lublin. ISSN 1234-4125.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##