Energochłonność wytwarzania ekstrudatów kukurydzianych w zależności od parametrów procesu

Magdalena Kręcisz

Abstrakt


Celem pracy było określenie wpływu prędkości obrotowej ślimaka oraz poziomu dowilżenia surowca na wydajność oraz energochłonność procesu ekstruzji błyskawicznych kaszek kukurydzianych. Pomiar wydajności procesu (Q) ekstruzji przeprowadzono poprzez określenie masy ekstrudatu oraz pomiar energochłonności wyznaczano wykorzystując wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania energii mechanicznej (SME). Opierając się wynikach badań stwierdzono, że czynnikiem istotnie decydującym o mierzonych wartościach była prędkość obrotowa ślimaka. Wraz ze zwiększeniem tego parametru wzrastała energochłonność oraz wydajności procesu ekstruzji. Wydajność procesu ekstruzji zależała również od poziomu dowilżenia mieszanki surowcowej. Przy niższych wilgotnościach surowców wydajność zmniejszała się wraz ze wzrostem prędkości obrotowej ślimaka, natomiast powyżej 18% dowilżenia wydajność procesu zwiększała się. Odwrotną zależność zaobserwowano podczas badania energochłonności procesu ekstruzji.

Słowa kluczowe


ekstruzja; kaszka kukurydziana; SME; wydajność

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


ASAE Standard: S269.3. (1989). Wafers, pellets, and crumblers – definitions and methods for determining density, durability and moisture content.

Combrzyński, M., Wójtowicz, A., Klimek, M., Mościcki, L., Oniszczuk, T., Juśko, S. (2015). Specific mechanical energy consumption of extrusion-cooking of wheat foamed packaging materials. Agricultural Engineering, 1(153), 25-34.

Ekielski, A., Żelaziński, T., Florczak, I. (2013). Wpływ rozdrobnienia ekstrudatu na wskaźniki wodochłonności i rozpuszczalności w wodzie. Inżynieria Rolnicza, 4(147), 79-89.

Jurga, R. (2011). Przetwory z kukurydzy uzyskane metodą ekstruzji. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2, 7-9.

Mitrus, M., Combrzyński, M. (2013). Energy consumption during corn starch extrusion-cooking. TEKA. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture,13(2), 63-66.

Mitrus, M., Wójtowicz, A. (2011). Wybrane cechy jakościowe przekąsek ekstrudowanych z dodatkiem skrobi modyfikowanych. Acta Agrophysica, 18(2), 335-345.

Mościcki, L., Mitrus, M., Wójtowicz, A. (2007). Technika ekstruzji w przemyśle rolno-spożywczym. PWRiL, Warszawa, ISBN 978-83-09-01027-2.

Mouquet, C., Salvignol, B., Van Hoan, N., Monvois, J., Trèche, S. (2003). Ability of a “very-cost extruder” to produce instant infant flours at a small scale in Vietnam. Food Chemistry, 82, 249-255.

Naz, S., Siddigi, R., Sheikh, H., Sayeed, S.A. (2005). Deterioration of olive, corn and soybean oils due to air, light, heat and deep-frying. Food Research International, 38(2), 127-134.

Oniszczuk, T., Wójtowicz, A., Mitrus, M., Mościcki, L., Combrzyński, M., Rejak, A., Gładyszewska, B. (2012). Biodegradation of TPS mouldings enriched with natural fillers. TEKA. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 1, 175-180.

PN-A-888034. (1998). Chrupki. Metody badań.

Ramirez-Jimenez, A., Guerra-Hernandez, E., Garcia-Villanova, B. (2003). Evolution of nonenzymatic browning during storage of infant rice cereal. Food Chemistry, 83, 219-225.

Ryu, G. H., Ng, P. L. (2011). Effect of selected process parameters on expansion and mechanical properties of wheat flour and whole cornmeal extrudates. Starch, 53, 147-154.

Rzedzicki, Z., Kasprzak M. (2004). Wpływ wilgotności surowca na właściwości fizyczne ekstrudatów zbożowo-lędźwianowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E Agricultura, 59(1), 293–301.

Trela A., Mościcki L. (2007). Wpływ procesu ekstruzji na wybrane cechy jakościowe peletów zbożowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5(54), 43-54.

Wójtowicz, A. (2008a). Wpływ nawilżenia surowców oraz parametrów procesu ekstruzji na wybrane cechy zbożowych kaszek błyskawicznych. Acta Agrophysica, 11(2), 545-556.

Wójtowicz, A. (2008b). Influence of legumes addition on proceeding of extrusion-cooking process of precooked pasta products. TEKA. Commission Motorization and Power Industry in Agriculture, 8a, 209-216.

Wójtowicz A., Juśko S. (2012). Wpływ typu mąki oraz prędkości wytłaczania na wydajność oraz energochłonność procesu oraz ekspandowanie ekstrudowanych makaronów błyskawicznych. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria, 11(3-4), 35-45.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##