Zmiany właściwości mechanicznych owoców kumkwata (citrus japonica thunb.) i miechunki (physalis peruviana l.) podczas przechowywania

Jerzy Bohdziewicz, Gabriel Czachor

Abstrakt


Badano cechy fizyczne oraz właściwości mechaniczne owoców kumkwata i miechunki, przechowywanych w temperaturze 12ºC przez 3 dni, 8ºC przez 6 dni oraz 4ºC przez 9 dni. Wyznaczono masę i rozmiary owoców w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach, obliczano gęstość i wilgotność. Przeprowadzono testy ściskania dla dwóch kierunków przyłożenia obciążenia do wyznaczenia jednostkowej pracy Wp, pozornego współczynnika sprężystości Ec, naprężenia σ oraz odkształcenia ε. W odniesieniu do owoców kumkwata stwierdzono wzrost nakładów pracy odkształcenia przy wydłużeniu czasu składowania, co wiąże się ze spadkiem umownej gęstości owoców. Stwierdzono obniżenie wartości naprężenia i współczynnika sprężystości owoców miechunki przy wyższych temperaturach składowania jako skutek zmiany kąta nachylenia krzywej zależności od przebiegu odkształcenia.

Słowa kluczowe


właściwości mechaniczne; kumkwat; miechunka; przechowywanie

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Albaloushi, N.S. (2012). Rheological behavior of tomato fruits affected by various loads under storage conditions. American Journal of Engineering Research, 2(3), 36-43.

Albaloushi, N.S. et al. (2012). Mechanical properties of tomato fruits under storage conditions. Journal of Applied Sciences Research, 8(6), 3053-3064.

Ayman, H. et al. (2012). Mathematical evaluation changes in rheological and mechanical properties of pears during storage under variable conditions. Journal of Food Science and Engineering, 2(10), 564-575.

Babitha, B., Kiranmayi, P. (2010). Effect of storage conditions on the post-harvest quality of tomato (Lycopersicon esculentum). Research Journal of Agricultural Sciences, 1(4), 409-411.

Bohdziewicz, J. (2008). Ocena możliwości wyznaczenia współczynnika sprężystości warzyw o kształcie kulistym. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 133-139.

Bohdziewicz, J. Czachor, G. (2010). Wpływ obciążenia na przebieg odkształceń warzyw o kształcie kulistym. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 85-91.

Jaliliantabar, F., Lorestani, A.N. (2014). Mass modeling of kumquat fruit (cv. Nagami) with some physical attributes. International Journal of Biosciences, 5(1), 82-88.

Jaliliantabar, F. et al. (2014). Physical properties of kumquat fruit. International Agrophysics, 27(1), 107-109.

Li, X.Z. et al. (2013). Fruit biomechanics based on anatomy: a review. International Agrophysics, 27(1), 97-106.

Llanos, W.J. et al. (2013). Characterization of the mechanical properties of the cape gooseberry fruit (Physalis peruviana L.). Agronomia Colombiana, 31(1), 76-82.

Puente, L.A. et al. (2010). Physalis peruviana Linnaeus, the multiple properties of highly functional fruit: a review. Food Research International, 44(7), 1733-1740.

Sirisomboon, P. Lapchareonsuk, R. (2012). Evaluation of the physicochemical and textural properties of pomelo fruit following storage. Fruits, 67(6), 399-413.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##