Wykorzystanie technologii informatycznych w gospodarstwach rolnych na przykładzie powiatu zambrowskiego i wysokomazowieckiego

Krzysztof Kapela, Andrzej Borusiewicz, Marek Gugala

Abstrakt


W pracy przedstawiono analizę użytkowania przez rolników technologii informatycznych. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych w 100 losowo wybranych gospodarstwach rolnych w 2015 roku. Obszarem badań objęto gospodarstwa położone w województwie podlaskim na terenie dwóch powiatów tj. wysokomazowieckiego (50 ankiet) oraz zambrowskiego (50 ankiet). Instrumentem badawczym był kwestionariusz wywiadu. Badania miały na celu określenie poziomu wykorzystania przez rolników specjalistycznych programów komputerowych, a także jakie są ich potrzeby w zakresie pozyskiwania informacji o nowościach w rolnictwie. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż niewielka liczba rolników wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe w swoim gospodarstwie. W powiecie wysokomazowieckim tylko 8% respondentów a w powiecie zambrowskim 14%. Głównym źródłem pozyskiwania informacji o nowościach w rolnictwie jest Internet, fachowa prasa rolnicza oraz telewizja.

Słowa kluczowe


gospodarstwo rolne; Internet; komputer; program komputerowy; rolnictwo

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Muzalewski, A. (2009). Wykorzystanie specjalistycznych programów komputerowych i Internetu w gospodarstwach rolnych. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria, 8(3-4), 3-8.

Borusiewicz, A., Kapela, K. (2012). Ocena wykorzystania technologii IT w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka na terenie powiatu kolneńskiego w woj. podlaskim. Agricultural Engineering, 2(137), 7-16.

Coolman, F. (2002). Developments in Dutch farm mechanization: past and future. Agricultural Engineering International, Vol. IV, 1-10.

Cupiał, M. (2006). System wspomagania decyzji dla gospodarstw rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 9(84). Monografia. ISSN 1429-7264.

Francik, S. (2010). Analiza wykorzystania przez rolników programów komputerowych do wspomagania decyzji. Agricultural Engineering, 7(125), 47-54.

Grudziński, J. (2006): Technologie informacyjne w systemach doradczych zarządzania gospodarstwem rolnym. Agricultural Engineering, 5(80), 207-213.

Kapela, K., Borusiewicz, A. (2012). Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) w wybranych gospodarstwach rolnych województwa podlaskiego. Agricultural Engineering, 2(136), 121-128

Kavka, M., Trávníček, Z., Kavka, P., Kavka, P., Dobek, T. (2007). System informacyjny wykorzystywany w doradztwie rolniczym na terenach wiejskich. Agricultural Engineering, 2(90), 85-91.

Kocira, S., Lorencowicz, E. (2008). Wykorzystanie komputerów w wybranych gospodarstwach rodzinnych Lubelszczyzny. Agricultural Engineering, 7(105), 109-115.

Kocira, S., Lorencowicz, E. (2011). Wykorzystanie technik komputerowych w gospodarstwach rodzinnych. Agricultural Engineering, 6(131), 77-83.

Lorencowicz, E., Figurski, J. (2008). Ocena wykorzystania komputerów i Internetu w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria, 7(3-4), 29-34.

Roszkowski, A. (2004). Informatyka w rolnictwie – najważniejsze aspekty zastosowania. Materiały konferencyjne Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (on-line), ISBN 83-88082-31-0. Obtained from: www.cbr.edu.pl/konferencja_pliki/program_tezy_14_09.doc

Szewczyk, J. (2010). Badania poziomu komputeryzacji gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, Tom XII, Zeszyt 3, 400-404.

Śmiglak-Krajewska, M., Zielińska, A. J. (2009). Informacja rynkowa jako czynnik wspomagający zarządzanie ryzykiem w agrobiznesie. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(11), 189-197.

Verstegen, J.A.A.M., Huirne, R.B.M. (2001). The impact of farm management on value of management information systems. Computers and Electronics in Agriculture, 30, 51-69.

Zaliwski, A. S., Pietruch, C. (2007). Narzędzia informatyczne w produkcji roślinnej. Agricultural Engineering, 2(90), 333-339.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##