Możliwości oceny odchodów kurzych w Turcji

H.Baki Unal, Ö.Hakan Bayraktar, Ilkay Alkan, R.Cengiz Akdeniz

Abstrakt


Zanieczyszczenia pochodzące z przemysłowej produkcji drobiu, których ilość wzrasta wraz ze wzrostem populacji, jest jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Szczególnie w krajach, które przodują w hodowli drobiu, takich jak Turcja, udział odchodów kurzych w odpadach zwierzęcych rośnie z dnia na dzień. Ze względu na ilość i charakterystykę, problemy stwarzane przez odpady pochodzenia kurzego znajdują się wśród najważniejszych. Według danych z 2010, Turcja posiadała 70 933 660 kur niosek oraz 163 984 725 brojlerów a szacowana roczna produkcja świeżego nawozu przekraczała 5 milionów ton. Zatem, rozwój systemów gospodarki odpadami w celu zmniejszenia ryzyka środowiskowego stał się bardzo ważny dla przemysłu drobiowego. Odchody kurze są źródłem problemów środowiskowych, ale także posiadają istotny potencjał ekonomiczny. Mimo, że istnieją krajowe metody oceny odchodów kurzych, ich ocena jako nawozu po kompostowaniu jest popularną praktyką na całym świecie. Ponadto, popularną praktyką jest także zastosowanie biogazu otrzymanego z odpadów na cele energetyczne. Ocena odchodów brojlerów jako nawozu w rolnictwie lub źródła ciepła jest często stosowaną metodą w Turcji. Jednakże, w ostatnich latach, zainteresowanie nowoczesnymi metodami takimi jak produkcja biogazu i przekształcanie biogazu w energię elektryczną stale wzrasta. Niniejsza praca skupia się na gruntownej analizie oceny odchodów kurzych w Turcji i badań rozwojowych nad metodami oceny.

Słowa kluczowe


odchody kurze; gospodarka odpadami; biogaz; energia

Pełny tekst:

PDF (English)