Wpływ temperatury pirolizy biomasy odpadowej na jakość uzyskanych karbonizatów

Marta Marczak, Mateusz Karczewski, Dorota Makowska, Piotr Burmistrz

Abstrakt


Spalanie i współspalanie biomasy różnego pochodzenia to jedno z najczęściej stosowanych technologii w Polsce, które pozwala na zagospodarowanie licznych odpadów przemysłowych, komunalnych i rolniczych. Odpady organiczne ze względu na powszechne występowanie stanowią jedno z najbogatszych źródeł tanich biomasowych paliw stałych. W pracy dokonano oceny praktycznego wykorzystania odpadów biomasowych: łupin orzecha laskowego oraz pistacji. Zbadano wpływ temperatury (300, 450 i 550ºC) pirolizy badanej biomasy na jakość uzyskanych karbonizatów oraz określono optymalną temperaturę tego procesu. Jakość badanej biomasy analizowano pod kątem wykorzystania jej do celów energetycznych. Stwierdzono szereg korzystnych właściwości otrzymywanych materiałów, takich jak: niska zawartość popiołu i zauważalne zwiększenie wartości opałowej wraz ze wzrostem temperatury pirolizy

Słowa kluczowe


biomasa; łupiny orzechów; piroliza; wartość opałowa

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Abbas, T., Costen, P., Kandamby, N. H., Lockwood, F. C., Ou, J. J. (1994). The influence of burner injection mode on pulverized coal and biomass co-fired flames. Combustion and flame, 99(3), 617-625.

Aerts, D. J., Bryden, K.., Hoerning, J. M., Ragland, K. W., Weiss, C. A. (1997). Co-firing switchgrass in a 50 MW pulverized coal boiler (No. CONF-970456). Illinois Inst. of Tech., Chicago, IL (United States).

Berrueco, C., Lorente, E., an Niekerk, D., Millan, M. (2014). Evolution of tar in coal pyrolysis in conditions relevant to moving bed gasification. Energy & Fuels, 28(8), 4870-4876.

Bryers, R. W. (1999). Factors critically affecting fireside deposits in steam generators. [W]: Gupta, R., Wall T., Baxter L. (red.), Impact of Mineral Impurities in Solid Fuel Combustion (105-131). New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Demirbas, A. (2005). Potential applications of renewable energy sources, biomass combustion problems in boiler power systems and combustion related environmental issues. Progress in Energy and Combustion Science, 31, 171-192.

Denisiuk, W. (2006). Produkcja roślinna jako źródło surowców energetycznych. Agricultural Engineering, 5, 123-131.

Easterly, J. L., & Burnham, M. (1996). Overview of biomass and waste fuel resources for power production. Biomass and Bioenergy, 10(2), 79-92.

Hein, K. R. G., Bemtgen, J. M. (1998). EU clean coal technology-co-combustion of coal and biomass. Fuel Processing Technology, 54(1), 159-169.

Kopczyński, M., Zuwała, J. (2013a). Biomasa toryfikowana – nowe paliwo dla energetyki. Chemik, 67(6), 540-551.

Kopczyński, M., Zuwała, J. (2013b). Toryfikacja biomasy drogą do eliminacji barier technologicznych wielkoskalowego jej współspalania. Polityka Energetyczna, 16(4), 271-284.

Niedziółka, I., Szpryngiel, M., Zaklika, B. (2014). Possibilities of using biomass for energy purposes. Agricultural Engineering, 149(1), 155-163.

Ohlsson, O. (1994). Results of combustion and emissions testing when co-firing blends of binderenhanced densified refuse-derived fuel (b-dRDF) pellets and coal in a 440 MW {sub e} cyclone fired combustor. Volume 2: Field data and laboratory analysis. Obtained from: http://www.nrel.gov/docs/legosti/old/6322b.pdf

PN-EN ISO 18134-3:2015-11. Biopaliwa stałe - Oznaczanie zawartości wilgoci -Metoda suszarkowa - Część 3: Wilgoć w próbce do analizy ogólnej.

PN-EN ISO 18123:2016-01. Biopaliwa stałe - Oznaczanie zawartości części lotnych.

PN-EN ISO 18122:2016-01. Biopaliwa stałe - Oznaczanie zawartości popiołu.

PN-EN 14918:2010. Biopaliwa stałe - Oznaczanie wartości opałowej.

Rozwadowski, A., Rozwadowska, T., Kuliga, J. (2012). Temperatura zapłonu i inne właściwości energetyczne karbonizatów z wybranych rodzajów biomasy i węgla kamiennego. Energetyka, 7, 400-404.

Sampson, G. R., Richmond, A. P., Brewster, G. A., Gasbarro, A. F. (1991). Cofiring of wood chips with coal in interior Alaska. Forest products journal, 41(5), 53-56.

Sami, M., Annamalai, K., Wooldridge, M. (2001). Co-firing of coal and biomass fuel blends. Progress in energy and combustion science, 27(2), 171-214.

Singh, B. P., Panigrahi, M. R., Ray, H. S. (2000). Review of biomass as a source of energy for India. Energy Sources, 22(7), 649-658.

Ściążko, M., Zuwała, J., Pronobis, M. (2006). Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach energetycznych na tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania biomasy na skalę przemysłową. Energetyka, 5, 207-220.

Wójcik, G., Kostrubiec, M. (2015). Impact of plant biomass moisture on efficiency, unit energy consumption and quality of pellet. Agricultural Engineering, 3(155), 149-156.

Van Doorn, J. (1997). Combined combustion of biomass, municipal sewage sludge and coal in an atmospheric fluidized bed installation. Fuel and Energy Abstracts, 38(6), 420-421.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##