Wpływ systemu doprawadzania powietrza do jednostki udojowej na wybrane parametry pracy aparatu udojowego

Marian Wiercioch, Adam Luberański, Aleksander Krzyś, Danuta Skalska, Józef Szlachta

Abstrakt


Doprowadzanie powietrza do instalacji aparatu udojowego, które ułatwia odpływ mleka do rurociągu mlecznego oraz poprawia stabilizację podciśnienia i ogranicza jego wahania, realizowane jest najczęściej w sposób ciągły przez dopływ niewielkiej ilości powietrza do komory mlecznej kolektora względnie w sposób periodyczny do króćca mlecznego gumy strzykowej. Na rynku urządzeń udojowych pojawiło się nowe rozwiązanie w postaci gum strzykowych wentylowanych - impulseair®, w których dopływ powietrza następuje w sposób ciągły przez kalibrowaną dyszę w główce gumy strzykowej. Celem pracy była analiza i ocena wybranych parametrów doju wyznaczonych w aparacie udojowym z kolektorem o stałej pojemności komory mlecznej (250 cm3 ) z wentylowanymi gumami strzykowymi na tle innych rozwiązań stosowanych do doprowadzania powietrza w aparatach udojowych. Pomiary przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych przy doju przemiennym do rurociągu mlecznego górnego, przy zmiennych masowych natężeniach przepływu cieczy (w zakresie 0-8 kg·min-1) dla trzech wartości podciśnień systemowych (46, 48 i 50 kPa) oraz przy pięciu penetracjach sztucznych strzyków. Wykazano, stosując analizę statystyczną, istotny wpływ sposobu doprowadzania powietrza do aparatu udojowego oraz pozostałych zmiennych niezależnych doświadczenia na wybrane parametry doju. Stwierdzono, że aparat udojowy z gumami strzykowymi wentylowanymi, choć najbardziej obniża średnie podciśnienie ssania pss to jednocześnie najlepiej ogranicza wahania podciśnienia w cyklu dp.

Słowa kluczowe


dój maszynowy; aparat udojowy; gumy wentylowane; parametry doju

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Harms, J. (2009). Automatisches Melken – Stand der Technik und Entwicklungstendenzen. ART-Schriftenreihe, 9, 105-113.

Hofelmayer, T., Meier, T. (1979). So arbeitet der Bio-Milker. Milchpraxis, 17, 64-65.

Kerkhof, J.A. (1972). Drop of vacuum in milk lines. Research Report 2, Inst. of Agricultural Engineering and Rationalization, Wageningen.

Kupczyk, A. (1999). Doskonalenie warunków doju mechanicznego ze szczególnym uwzględnieniem podciśnienia w aparacie udojowym. Inżynieria Rolnicza, 3(9), 114.

Lipiński, M., Czarnociński, F. (1995). Analiza zmian podciśnienia zachodzących w aparacie udojowym Harmony. Roczniki AR Poznań, Rolnictwo, 46, 45-51.

Luberański, A., Pruski, K., Wiercioch, M. (2013). Metoda komputerowego wspomagania obliczeń ciśnieniowych parametrów mechanicznego doju i nacisków masujących strzyk. Agricultural Engineering, 3(146), 235-242.

Nodegren, S.A. (1980). Cyclic vacuum fluctuations in milking machines. Dissertation. Hohenheim.

Rasmussen, M.D., Madsen, N.P. (2000). Effects of milkline vacuum, pulsator airline vacuum, and cluster weight on milk yield, teat condition, and udder health. Journal of Dairy Science, 83, 77-84.

Rasmussen, M.D., Wiking, L., Bjerring, M., Larsen, H.C. (2006). Influence of air intake on the concentration of free fatty acids and vacuum fluctuations during automatic milking. Journal of Dairy Science, 89, 4596–4605.

Rossing, W. (1970). Air consumption of milking machine installations and the required capacity of the vacuum pump. Inst. of Agricultural Engineering and Rationalization, Wageningen. Research Report 4.

Szlachta, J., Wiercioch, M. (1984). Analiza zmian podciśnienia i parametrów doju w komorach kubka udojowego z periodycznym doprowadzeniem powietrza. Roczniki Naukowe Zootechniki, Monografie i Rozprawy, 22, 325-335.

Szlachta, J. (1986). Studia nad wybranymi elementami budowy i użytkowania aparatu udojowego. Zeszyty Naukowe AR Wrocław, Rozprawy, 58, ISSN 0209-1321.

Szlachta, J., Wiercioch, M. (1988). Wpływ dojarek na jakość doju. IBMER Warszawa, OORiDR SITR Wrocław.

Wiercioch, M. (1994). Przepływy w kubku udojowym dojarki mechanicznej. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Rozprawy, 260, ISSN 0867-1427.

Wiercioch, M., Luberański, A., Krzyś, A., Skalska, D. (2013). Analiza i modelowanie wahań podciśnienia w aparacie udojowym w relacji zmian pojemności komory mlecznej kolektora. Agricultural Engineering, 4(147), T.1, 383-392.

Vetter, A., van Dorland, H.A., Youssef, M., Bruckmaier, R.M. (2014). Effects of a latency period between pre-stimulation and teat cup attachment and periodic vacuum reduction on milking characteristics and teat condition in dairy cows. Journal of Dairy Research, 81, 107-112.

ISO ‒ 5707:(1983). Milking machine installations. Construction and performance.

ISO ‒ 5707:(2007). Milking machine installations. Construction and performance.

ISO ‒ 6690:(2007). Milking machine installations - Mechanical tests.

www.1 Obtained from: http://www.milkrite.com/US/Products/impulse_air.htm.

www.2 Obtained from: http://www.apagro.pl/HeroGraf/do_pobrania/top_agrar1.jpg.

www.3 Obtained from: http://www.apagro.pl/HeroGraf/do_pobrania/top_agrar2.jpg.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##