Analiza wpływu dodatku biomasy do frakcji nadsitowej RDF na własności uzyskanych brykietów

Jarosław Frączek, Karolina Słomka-Polonis, Krzysztof Mudryk, Marek Wróbel, Krzysztof Dziedzic

Abstrakt


Przedstawiono analizę wpływu dodatku biomasy do frakcji nadsitowej RDF na parametry jakościowe uzyskanych z tej mieszanki brykietów, utworzonych w warunkach półprzemysłowych. Na potrzeby doświadczenia utworzono cztery mieszanki RDF wraz z rozdrobnioną biomasą wierzby wiciowej Salix viminalis L., różniące się udziałem procentowym składników bazowych. Proces brykietowania wykonano przy użyciu półprzemysłowej brykieciarki przy ustalonym ciśnieniu zagęszczania 47 MPa i średnicy tulei (a tym samym brykietu) 50 mm. Określono wybrane parametry jakościowe utworzonych brykietów tj.: gęstość właściwą, trwałości mechaniczną DU i wytrzymałość na ściskanie. Najlepsze parametry uzyskano dla brykietów wytworzonych z mieszanki z 50% udziałem wierzby (ρ=843,9 kg·m-3, DU=86,1%, Rc=0,46 MPa). Najniższe parametry uzyskały brykiety bez dodatku biomasy. Analiza statystyczna wyników badań wskazuje, że dodatek biomasy do RDF’u istotnie wpływa na poprawę parametrów jakościowych uzyskanych brykietów.

Słowa kluczowe


biopaliwa stałe; RDF; brykiet; biomasa; aglomeracja ciśnieniowa; jakość

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Beckmann, M., Ncube, S. (2007). Characterisation of Refuse Derived Fuels (RDF) in Reference to the Fuel Technical Properties. In: Proceedings of the International Conference on Incineration and Thermal Treatment Technologies ‒ IT3, 14.05.-18.05.2007, Phoenix (USA). ISBN 9780923204822.

Frączek, J. (red.) (2010). Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowanych wytwarzanych z roślin energetycznych. PTIR, Kraków. ISBN 978-83-917053-9-1.

Frączek, J., Mudryk, K., Wróbel, M. (2010). Nakłady energetyczne w procesie brykietowania wierzby Salix viminalis L. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 45-52.

Guo, L., Tabil, L. G., Wang, D., Wang, G. (2016). Influence of moisture content and hammer mill screen size on the physical quality of barley, oat, canola and wheat straw briquettes. Biomass & Bioenergy 94, 201-208.

Hejft, R. (2002). Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Wyd. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom. ISBN 83-7204-251-9.

Kalyan, N., Morey, R. V. (2009). Factors affecting strengh and durability of desified biomass product. Biomass & Bioenergy, 33, 337-359.

Kalyan, N., Morey, R.V. (2010). Natural binders and solid bridge type binding mechanisms in briquettes and pellets made from corn stover and switchgrass. Bioresource Technology 101, 1082-1090.

Križan, P. (2015). The Densification Process of Wood Waste. De Gruyter Open Ltd, Warsaw/Berlin. ISBN 978-3-11-044001-0.

Liu, Y. (2010). Modelling and Characterisation of the Pyrolysis of Secondary Refuse Fuel Briquettes and Biomass Materials. Ph.D. Thesis Faculty of Advanced Technology University of Glamorgan, Cardiff. ISNI: 0000 0004 0125 2023.

Malinowski, M. (2013). Selected Properties of alternative fuel manufactured from minicipal solid waste. Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 2/IV, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, 125-139.

Mani, S., Tabil, L. G., Sokhansaj, S. (2006). Effects of compressive force, particle size and moisture content on mechanical properties of biomass pellets from grasses. Biomass & Bioenergy, 30, 648-654.

PN-EN 15414-3:2011. Stałe paliwa wtórne. Oznaczanie zawartości wilgoci metodą suszarkową - Część 3: Wilgoć w ogólnej próbce analityczne.

PN-EN 15357:2011 - Stałe paliwa wtórne - Terminologia, definicje i określenia.

PN-EN ISO 17827-2016-07. Biopaliwa stałe. Oznaczanie składu ziarnowego paliw niesprasowanych ‒ Cześć 1.

PN-EN ISO 17831-22016-02. Biopaliwa stałe. Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej brykietów i peletów. Część 2: Brykiety.

Rejdak, M., Wasielewski, R. (2013). Industrial tests of co-pyrolysis solid recovered fuels (SRF) and hard coal. Archives of Waste Management and Environmental Procection, vol. 15, issue 1, 29-36.

Wróbel, M., Frączek, J., Francik, S., Slipek, Z., Mudryk, K. (2013). Influence of degree of fragmentation on chosen quality parameters of briquette made from biomass of cup plant Silphium perfoliatum L. Engineering for Rural Development Jelgava, Available at: http://tf.llu.lv/conference/proceedings2013/Papers/121_Wrobel_M.pdf
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##