Zapotrzebowanie na nowe urządzenie testowe do peletyzacji biomasy

R.Cengiz Akdeniz, Sina Haghighat Shishvan

Abstrakt


Ponieważ gęstość nasypowa biomasy jest niska, pojawiają się problemy podczas przechowywania, transportu i użytkowania biomasy. W celu pokonania tych problemów należy zastosować proces zagęszczenia by zwiększyć gęstość nasypową biomasy. Charakterystyka biomasy ulega poprawie, zwiększa się objętościowa wartość opałowa biomasy, koszty jej przechowania zostają zmniejszone a charakterystyka spalania biomasy poprawia się dzięki procesowi zagęszczenia. Obecnie, peleciarki mają szerokie zastosowanie w zagęszczaniu biomasy. Podczas pracy maszyny peletującej, osiągnięcie wysokiej jakości sprasowanej biomasy przy wysokiej wydajności i niskim zużyciu energii jest ściśle związane z kryteriami projektowania maszyny peletującej. Zatem, konieczne jest zbadanie parametrów, które wpływają na działanie maszyny peletującej. Na skale laboratoryjną, badania związane z peletyzacją i zagęszczaniem biomasy są prowadzone za pomocą uproszczonego aparatu peletyzującego. Niestety, badania, które prowadzone są za pomocą tej aparatury z powodu zasad jej działania nie mogą całkowicie zilustrować procesu peletyzacji i sił występujących podczas tego procesu. Ponieważ obecne systemy wykorzystywane w procesie peletyzcaji są niewystarczające, by wyjaśnić, wymodelować i zoptymizować proces peletyzacji w sposób bardziej skuteczny oraz by osiągnąć wiarygodne dane dla projektu maszyny peletującej, konieczne jest stworzenie nowej aparatury. Niniejsza praca wyjaśnia potrzebę stworzenia nowego urządzenia testowego do peletowania biomasy.

Słowa kluczowe


biomasa; paletyzacja; badania laboratoryjne; peletujące urządzenie testowe

Pełny tekst:

PDF (English)