Efektywność ekonomiczna produkcji peletów ze słomy zbóż

Dariusz Kwaśniewski, Maciej Kuboń

Abstrakt


Celem pracy było przedstawienie technologii produkcji peletów ze słomy zbóż oraz Określenie kosztów ich wytwarzania. W pracy przedstawiono także strukturę kosztów oraz efektywność ekonomiczną produkcji peletów. Badania przeprowadzono w firmie EKO-BIOMASA produkującej pelety, która znajduje się w Biechowie (woj. Świętokrzyskie). Jednostkowe koszty produkcji Peletów wyniosły: 310,20 PLN ∙ t-1 dla wariantu 1, 285,40 PLN ∙ t-1 dla wariantu 2 oraz 278,90 PLN ∙ t-1 dla wariantu 3. Najbardziej korzystnym był wariant 3, gdy produkcja peletów prowadzona była na linii technologicznej w systemie 3 zmianowym przez całą dobę. We wszystkich trzech wariantach produkcji peletów, największe koszty stanowiła energia elektryczna. Jej udział w strukturze kosztów w zależności od wariantu wahał się od 42% (wariant 3) do 38% (wariant 1). Uzyskany wskaźnik efektywności ekonomicznej dla wszystkich badanych wariantów był większy od jedności.

Słowa kluczowe


pelety, słoma; koszty produkcji; efektywność ekonomiczna

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Denisiuk, W. (2006). Produkcja roślinna jako źródło surowców energetycznych. Inżynieria Rolnicza 5(80), Kraków, 123-131.

Frączek, J. (red.) (2010). Optymalizacja procesu produkcji paliw kompaktowanych wytwarzanych z roślin energetycznych. Wyd. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Kraków. ISBN 978-83-930818-0-6.

Heift, R. (2002). Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Wyd. ITE, Radom. ISBN 837-204251-9.

Jakubik, M. i Kordylewski, W. (2008). Pelety podstawowym biopaliwem dla energetyki. Archiwum Spalania, 8(3-4), 108-118.

Kwaśniewski, D. (2008). Technologia oraz koszty produkcji brykietów i peletów z wierzby energetycznej. Inżynieria Rolnicza, 5(103). Kraków, 37-42.

Kwaśniewski, D. (2009). Analiza kosztów produkcji brykietów na przykładzie linii technologicznej typu Brisur 200. Inżynieria Rolnicza, 5(114), Kraków, 155-161.

Mani, S., Tabil, L. G., Sokhansanj, S. (2006). Effekts of compressive force, particie size and moisture kontent on mechanical properties of biomass pellets from Grassem. Biomass and Bioenergy, 30(7), 648-654.

Niedziółka, I., Szpryngiel, M. Zaklika, B. (2012). Analiza właściwości fizycznych i mechanicznych peletów wytworzonych z wybranych surowców roślinnych. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe, 11, 79-86.

Szpryngiel, M. (red.) (2014). Zrównoważone wykorzystanie surowców roślinnych i przemysłowych do produkcji peletów. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych „Libropolis”. Lublin . ISBN 978-83-63761-39-4.

Szul, T. (2013). Ocena opłacalności produkcji peletów ze słomy. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 2. Poznań, 17-19.

Witt, J., Kaitschmitt, M. (2007). Mass pellets for the power plant section, VGB Powertech, 9,101.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##