Analiza procesu mechanicznego odwadniania Pofermentu

Krzysztof Mudryk, Jarosław Frączek, Marcin Jewiarz, Marek Wróbel, Krzysztof Dziedzic

Abstrakt


Technologie przetwarzania surowców rolniczych, jak i pozostałości produkcyjnych z przemysłu rolno-spożywczego wymagają często przeprowadzenia procesów ich odwadniania. Jednym z takich materiałów jest poferment tj. masa pozostała po procesie biogazyfikacji, która charakteryzuje się dużym uwodnieniem (powyżej 85%). Celem badań było poznanie wpływu ciśnienia odwadniania na zmianę zawartości wody w pofermencie z biogazowni w Piekoszowie. Proces mechanicznego odwadniania przeprowadzono odzwierciedlając warunki pracy pras ślimakowych do odwadniania surowców roślinnych, o średnicy wewnętrznej sita 160 mm. Poznanie wpływu ciśnienia na dynamikę spadku wilgotności surowca, pozwoli na modelowanie pracy urządzeń przemysłowych o podobnych parametrach pracy. W związku z tym przeprowadzono badania procesu odwadniania przy zastosowaniu ciśnienia w zakresie 0,58-2,91 mpa oraz sit szczelinowych o wielkości otworów 0,1; 0,2 oraz 0,3 mm. Przeprowadzona analiza uzyskanych wyników wskazuje, iż efektywny proces odwadniania badanego pofermentu zachodzi przy ciśnieniu roboczym do 1,74 mpa, niezależnie od zastosowanego sita. Dalszy wzrost ciśnienia nie powoduje istotnego spadku wilgotności w badanym materiale.

Słowa kluczowe


odwadnianie mechaniczne; poferment; prasa ślimakowa; wilgotność

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Artanto, Y., Chaffee A.L. (2005). Dewatering low rank coals by mechanical thermal expression (MTE) and its influence on organic carbon and inorganic removal. Coal Preparation, 25, 251-267.

Bergins, C. (2003). Kinetics and mechanism during mechanical/thermal dewatering of lignite. Fuel, 82(4), 355-364.

Bergins, C., Hulston, J., Strauss, K., Chaffee, A.L. (2007). Mechanical/thermal dewatering of lignite. Part 3: physical properties and pore structure of MTE product coals. Fuel, 86, 3-16.

Butler, C.J., Green, A.M., Chaffee, A.L. (2008). MTE water remediation using Loy Yang brown coal as a filter bed adsorbent. Fuel, 87, 894-904.

Clayton, S.A., Scholes, O.N., Hoadley, A.F.A., Wheeler, R.A., Mclntosh, M.J., Huynh D.Q. (2006). Dewatering of biomaterials by mechanical thermal expression. Drying Technology, 24, 819834.

Clayton, S.A., Wheeler, R.A., Hoadley, A.F.A. (2007). Pore destruction resulting from mechanical thermal expression. Drying Technology, 25(4), 533-546.

Ćwil M. Biogazownie rolnicze w Polsce, rynek obecny, perspektywy rozwoju. 2016 http://ahk.pl/fileadmin/ahk_polen/Erneuerbare_Energien/2016_06_Michal_Cwil_PIGEOR_biogazownie.pdf

Fei, Y., Artanto, Y., Giroux, L., Marshall, M., Jackson, W.R., MacPhee, J.A., Charland, A.L., Chaffee, D.J. (2006). Allardice Comparison of some physico-chemical properties of Victorian lignite dewatered under non-evaporative conditions. Fuel, 85, 1987-1991.

Hulston, J., Favas, G., Chaffee, A.L. (2005). Physico-chemical properties of Loy Yang lignite dewatered by mechanical thermal expression, Fuel, 84(14), 1940-1948.

Strauß, K., Berger, S., Bergins, C. (1997). Mechanical/thermal brown coal dewatering. 20th International Mineral Processing Congress (IMPC), 75-82.

Vogt, C., Wild, T., Bergins, C., Strauß, K., Hulston, J., Chaffee, A.L. (2012). Mechanical/thermal dewatering of lignite. Part 4: Physico-chemical properties and pore structure during an acid treatment within the MTE process. Fuel, 93, 433-442.

Wheeler, R.A., Hoadley, A.F.A., Clayton S.A. (2009). Modelling the mechanical thermal expression behaviour of lignite. Fuel, 88, 1741-1751.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##