Doskonalenie metod zbioru wieloletnich traw nasiennych

Nikolaj Perepravo, Vladimir Zolotarev, Aleksej Ševcov, Jurij Ahlamov, Sergej Otroško, Nikolaj Šarikov, Vladimir Kosolapov, Andrzej Marczuk, Jacek Caban

Abstrakt


Przy tradycyjnych metodach zbioru straty nasion wieloletnich traw przy niekorzystnych warunkach pogodowych mogą sięgać 45-50% biologicznego plonu. W artykule przedstawiono rezultaty efektywności porównawczej oceny różnych sposobów zbioru wieloletnich traw nasiennych. Stwierdzono, że wykorzystanie specjalnych urządzeń i konstrukcji w kombajnach do zbioru zbóż pozwala zwiększyć zbiór mieszaniny technologicznej do zbiornika kombajnu, zwiększyć stopień wymłócenia nasion do 93% i ograniczyć straty plonu do 20-29%. Zbiór nasion w technologii bezodpadowej ze zbiorem całego plonu z późniejszym transportem, z suszeniem, omłotem i czyszczeniem nasion w urządzeniach stacjonarnych powoduje zmniejszenie strat o 5 do 10%, lecz prowadzi do zwiększenia nakładów energii o 24-25% w porównaniu z tradycyjnym sposobem omłotu. Zbiór metodą oczesywania nasion roślin na pniu w technologii „Невейки” powoduje zwiększenie zbioru nasion do 86-98% biologicznego plonowania.

Słowa kluczowe


trawy wieloletnie; nasiona; plon; kombajn zbożowy technologia zbioru; straty plonu

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Доспехов, Б.А. (1972). Планирование полевого опыта и статистическая обработка его данных. М.: Колос, 208.

Даммер, З. (2001). Жатва без жатки. Новое сельское хозяйство. №2, 34-35.

Новоселов, Ю.К., Киреев, В.Н., Кутузов, Г.П. и др. (1997). Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами. М.: Россельхозакадемия, 156.

Патент 2058707. Российская Федерация, МПК A01D41/08. Растениеочесывающая машина/Ахламов Ю.Д., Дедаев Г.А., Отрошко С.А., Шевцов А.В.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно-исследовательский институт кормов им. В.Р. Вильямса (RU). №93037078/15; заявл. 16.07.1993; опубл. 27.04.1996, бюл. № 12.- 4с.

Патент 2137346. Российская Федерация. МПК A01D75/00. Устройство для определения потерь зерноуборочного комбайна. Ахламов Ю.Д., Гоголев Г.А., Отрошко С.А., Переправо Н.И., Шевцов А.В.; заявитель и патентообладатель Всероссийский научно- исследовательский институт кормов им. В.Р. Вильямса (RU). №98101336/13; заявл. 22.01.1998; опубл. 20.09.1999, бюл. № 26.-5с.

Патент 2383125. Российская Федерация. МПК A01D43/077. Очесывающая машина. Отрошко С.А., Ахламов Ю.Д., Шевцов А.В., Переправо Н.И., Отрошко А.С.; заявитель и патентообладатель ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кормов им. В.Р. Вильямса» (RU). №2008101281/12; заявл. 21.01.2008; опубл. 10.03.2010, бюл. № 7.- 6с.

Переправо, Н.И., Липилина, И.В (1991). Способы уборки семян клевера ползучего. Селекция и семеноводство, 3, 44-46.

Переправо, Н.И., Худокормов, В.В (1994). Прогрессивные технологии уборки семян клевера лугового. Земледелие, 4, 36-37.

ГОСТ 12037-81 (1981). Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян. М.: Издательство стандартов, 26.

ГОСТ 52325-2005 (2005). Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Технические условия. М.: Госстандарт России, 30, 14-22.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##