Analiza założeń doboru składowych instalacji do wtórnej segregacji odpadów na terenie wybranej gminy

Grzegorz Przydatek, Sławomir Smaga

Abstrakt


Zmiany systemowe w gospodarce odpadami w ostatnich latach wpływają na poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań zwiększających odzysk odpadów, w tym przeznaczanych do recyklingu. W artykule zawarto przewidywaną do odzysku ilość odpadów komunalnych na podstawie wybranych ich strumieni. Dla potrzeb koncepcyjnego rozwiązania wyznaczono obszar, który byłby obsługiwany przez wspomnianą instalację. W pracy wykorzystano wskaźniki nagromadzenia odpadów: masowy, objętościowy i gęstość nasypową, a także rozpoznano nierównomierność ich nagromadzenia w latach 2011-2013 dla wyznaczenia wydajności sortowni. Dobrano części składowe instalacji, które powinny umożliwić optymalizację procesu odzysku odpadów. Określono również ramy efektywności technologicznej zaproponowanego rozwiązania. Celem pracy była próba doboru parametrów sortowni odpadów komunalnych wraz z lokalizacją w warunkach miasta Stary Sącz.

Słowa kluczowe


odpady komunalne; segregacja odpadów; sortowania odpadów

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Bieniek, J. , Najman, E. , Romański, L. , Molendowski F. , Grabowski J. , Kończyło M. (2014). Analysis of municipal waste collected by the selected waste management establishments. Agricultural Engineering 2(150), 15-22.

Błędzki A. K. (red.) (1997). Recykling materiałów polimerowych. Warszawa, Wyd. Naukowo- Techniczne, 1-236.

Generowicz, A., Gąska K., (2014). Research on waste generation indicators for 40 thousand inhabitants community. Archives of Waste Management and Environmental protection Vol. 16, Issue 2, ISSN 1733-4381.

Główny Urząd Statystyczny. (2013). Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo

Grygorczuk-Petersons, E.H., Wiater, J. (2014). Sezonowa zmienność wskaźnika nagromadzenia odpadów w wybranym osiedlu Białegostoku. Inżynieria Ekologiczna, Vol. 40, 82-91.

Hryb, W. (2011). Utilization of selected fractions from biodegradable municipal waste for reclamation of degraded areas. Archives of Waste Management and Environmental Protection. Vol. 13, Issue 4, ISSN 1733-4381.

Hryb, W. (2013). Modernization of waste management plants exemplified by installation in Gorzów Wielkopolski. Archives of Waste Management and Environmental Protection. Vol. 15, Issue 1, ISSN 1733-4381.

National Plan of Waste Management [Krajowy Plan Gospodarki Odpadami] 2014 (MP Nr 101 z 2010 r. poz. 1183).

Waste Management Plan for 2004-2011 with a forecast to 2015 for the City and Municipality of Stary Sącz (2004) [Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011 wraz z prognozą do roku 2015 dla Miasta i Gminy Stary Sącz (2004)]. Obtained from: www.stary.sacz.pl

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2004-2011 wraz z prognozą do roku 2015 (2004). Gmina Stary Sącz. Maszynopis.

Przydatek, G. (2012). Analiza zmian systemowych w gospodarce odpadami komunalnymi na szczeblu gminnym. Autobusy, 10, 109-114.

Rosik-Dulewska, Cz. (2011). Podstawy Gospodarki Odpadami. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-165353-2

Traczewska, T.M., Kaźmierczak, B. (red.) (2014). Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Tom 4. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 996-1013.

The act of 13 September 1996 o on maintaining cleanness and order in municipalities (Journal of Laws of 2013 item 1399 as amended),

The act of 14 December 2012 r. on waste (Journal of Laws of 2013 r. item 21, 888 as amended.).

Wandrasz, J.W., Hryb, W. (2009). Kierunki rozwoju nowoczesnych instalacji w systemie Zakładów Zagospodarowania Odpadów. Archives of Waste Management and Environmental Protection Vol. 11, Issue 2, ISSN 1733-4381.

http://geoportal.gov.pl/ dostęp (20.03.2015r)

http://www.recyklingwojkowice.pl/ dostęp (28.04.2015r)
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##