Wpływ promieniowania UV-C na stopień porażenia przechowywanych bulw ziemniaka przez Rhizoctonia Solani Kühn

Tomasz Jakubowski, Tomasz Pytlowski

Abstrakt


W latach 2012-2014 przeprowadzono dwa niezależne doświadczenia przechowalnicze mające na celu określenie wpływu promieniowania UV-C na stopień zainfekowania bulw ziemniaka przez Rhizoctonia solani Kühn. Bulwy ziemniaka naświetlano w komorze wyposażonej w promiennik UV-C 15 W usytuowany nad dnem komory na wysokości od 0,4 do 1,0 m stosując czas ekspozycji w zakresie od 1 do 60 min. Jako materiału do badań użyto czterech jadalnych odmian ziemniaka o różnym stopniu wczesności oraz różnej przydatności użytkowej i kulinarnej bulw: Lord, Owacja, Vineta i Jelly. Stwierdzono, iż naświetlanie przed przechowywaniem bulw odmiany Owacja przyczyniło się do zmniejszenia porażenia rizoktoniozą w porównaniu z próbą kontrolną.

Słowa kluczowe


ziemniak; przechowywanie; rizoktonioza; UV-C

Pełny tekst:

PDF (English)