Ocena pracy kombajnu zbożowego New Holland CR9080

Jerzy Bieniek, Łukasz Żarek, Leszek Romański, Piotr Komarnicki, Przemysław Kobel

Abstrakt


W artykule przedstawiono ocenę eksploatacyjną pracy zespołu czyszczącego kombajnu zbożowego NH CR9080. W obecnie stosowanych maszynach do zbioru zbóż nastąpił istotny postęp techniczny i technologiczny, między innymi wzrosła wydajność, a w wyposażeniu pojawiły się elementy poprawiające ich jakość pracy. Celem badań było określenie jakości pracy zespołu czyszczącego kombajnu zbożowego firmy New Holland CR9080. Podczas badań wyznaczono straty na sitach i na rotorach, wysokość cięcia rzepaku, prędkość koszenia, obroty wentylatora, rotorów i silnika. Zależność strat na sitach od parametrów pracy kombajnu wyznaczono modelem regresji wielorakiej. Istotny wpływ na straty na sitach przy zbiorze rzepaku badanym kombajnem mają: prędkość obrotowa rotorów, prędkość koszenia oraz prędkość obrotowa silnika kombajnu.

Słowa kluczowe


kombajn zbożowy; zespół czyszczący; zbiór; straty rzepaku

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Anil, J., Guruswamy, T., Desai, S., Basavaraj, T., Joshi, A. (1998). Effects of cylinder speed and feed rate on the performance of thrasher. Journal of Agriculture Science, 4, 1120-1123.

Baruah, D.C., Panesar, B.S. (2005a). Energy requirement model for a combine harvester - Part I: Development of component models. Biosystems Engineering, 90(1), 9-25.

Baruah, D.C., Panesar, B.S. (2005b). Energy requirement model for a combine harvester - Part II: Development of component models. Biosystems Engineering, 90(2), 161-171.

Beck, F., (2000). Die Reinigungsanlage im Mahderscher. Landtechnik Vol. 55, No. 2, 76-80.

Bieniek, J. (2003). Proces separacji ziarna zbóż na sicie daszkowym w zmiennych warunkach pracy. Wydawnictwo AR we Wrocławiu Rozprawy CXCVII, ISBN 0867-7964.

Bieniek, J. (2010). Separacja ziarna w kombajnach zbożowych. Wydawnictwo UP we Wrocławiu. Monografia XCVI, ISBN 978-83-60574-99-7.

Bieniek, J. (2011). Kombajnowy zbiór zbóż. AgEngPol, http://cuban.vipserv.org/agengpol/Kombajnowy_zbior_zboz.pdf.

Dreszer, A. K., Pawłowski, T., Szczepaniak, J., Szymanek, M., Tanaś, W. (2008). Maszyny rolnicze. PIMR, Poznań, ISBN 978-83-921598-9-6.

Górniak, J., Wachnicki, J. (2004). Pierwsze kroki w analizie danych - SPPS for Windows. Wyd. SPSS Polska, Kraków, ISBN 9788391287101.

Karpiński, Z., (2015). Rocznik statystyczny rolnictwa. Zakład wydawnictw statystycznych, Warszawa, ISBN 2080-8798.

Komarnicki, P., Bieniek, J., Banasiak, J. (2007). Operational effectiveness of a sieve-aerodynamic separator under the conditions of the variable load of sieves. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 4, 33-35.

Liu, C., Leonard, J., (1993). Monitoring actual grain loss from an axial flow combine in real time. Computers and Electronics in Agriculture, 9, 231-242.

Maertens, K., De Baerdemaeker, J., Ramon, H., De Keyser, R. (2001). An analytical grain flow model for a combine harvester. Part II: Analysis and application of the model. Journal of Agricultural Engineering Research, 79(2), 187-193. Doi: 10.1006/ jaer.2000.0681.

Miłosz, T. (2000). Zespoły młócąco-wydzielające i czyszczące w kombajnach do zbioru zbóż. IMBER, Warszawa, ISBN 83-86264-67-5.

Miu, P.I., Kutzbachb, H.D. (2008a). Modeling and simulation of grain threshing and separation in threshing units. Part I. Computers and Electronics in Agriculture 60, 96-104.

Miu, P.I., Kutzbachb, H.D. (2008b). Modeling and simulation of grain threshing and separation in axial threshing units. Part II. Application to tangential feeding. Computers and Electronics in Agriculture 60, 105-109.

Molendowski, F., Romański, L., Górnik, Ł. (2012). Ocena eksploatacyjna wybranych kombajnów do zbioru zbóż metodą wskaźnika zespolonego. Inżynieria Rolnicza, 4(139), Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 277-284.

Molendowski, F., Romański, L., Hutnik, K. (2011). Ocena porównawcza kombajnu zbożowego New Holland CS6070 z kombajnem Bizon rekord Z-058. Inżynieria Rolnicza, 8(133), Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 223-228.

Nik, M.A.E., Khademolhosseini, N., Abbaspour-Fard, M.H., Mahdinia, A., Alami-Saied, K. (2009). Optimum utilisation of low-capacity combine harvesters in high-yielding wheat farms using multi- criteria decision making. Biosystems Engineering, 103(3), 382-388. Doi: 10.1016/j .biosystemseng.2009.04.009.

Przybył, J., Sęk, T. (2010). Zbiór zbóż i roślin podobnych technologicznie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-624-3.

Rolniczy Przegląd Techniczny, (2012). Kombajny zbożowe. Wydanie specjalne, Wyd. APRA, ISBN 978-83-928939-3-6.

Tanaś, W., Dreszer, K. A., Zagajski, P., (2008). Wpływ wilgotności na straty i uszkodzenia ziarna podczas zbioru kombajnowego zbóż. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 299-303.

Tanaś, W., Zagajski, P. (2010). Wpływ automatycznej regulacji zespołów roboczych na jakość pracy kombajnów zbożowych. Inżynieria Rolnicza, 4(122), Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 245-251.

Wecker, P., Kutzbach, H., Reitz P. (1996). Developments in European Combine Harvesters. Agricultural Engineering, 96, Madryt, Paper 96-069.

Żak, W., Zagajski, P., Dreszer, A. K. (2007). Zespoły żniwne do zbioru rzepaku. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 52, 1, 62-67.

www1 − http://www.raportrolny.pl/kombajny/item/64-new-holland-cr9090-elevation-kombajn-onajwi%C4%99kszej-wydajno%C5%9Bci-na-%C5%9Bwiecie.

www2 − http://www.metaltech.com.pl/pl/Katalog/Przyczepy/Wozy-przeladowcze-typ-PP/PP20.html.

www3 − www.NewHollandIndustrial.com.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##