Właściwości energetyczne łuski nasion słonecznika jako pozostałości z tłoczenia przemysłowego

Grzegorz Maj, Paweł Krzaczek, Andrzej Kuranc, Wiesław Piekarski

Abstrakt


W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania produktów ubocznych sektora rolno-spożywczego w postaci łuski słonecznika z przeznaczeniem na cele energetyczne. Dla badanego surowca wyznaczono właściwości fizykochemiczne w postaci ciepła spalania, wartości opałowej dla trzech wilgotności i zawartości popiołu dla dwóch temperatur spalania oraz oznaczono zawartość węgla (C), wodoru (H) i azotu (N) zgodnie z normą PN-EN 15104. Analiza ciepła spalania i wartości opałowej wykazała dobre właściwości energetyczne badanej biomasy. Dla wilgotności 9%, 16%, 32% ciepło spalania wyniosło odpowiednio 19,44 MJ∙kg-1, 17,94 MJ∙kg-1, 15,03 MJ∙kg-1, a wartość opałowa 18,09 MJ∙kg-1, 16,28 MJ∙kg-1, 13,16 MJ∙kg-1. Średnia zawartość popiołu badanej biomasy dla temperatur spalania 600ºC i 815ºC wynosiła odpowiednio 2,12% i 2,04%. W analizowanej biomasie zawartość azotu określono na 1,57%, węgla 43,87% i wodoru 6,29%

Słowa kluczowe


biomasa; ciepło spalania; wartość opałowa; zawartość C; H; N

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Abbasi, T., Abbasi, S.A. (2010). Biomass energy and the environmental impacts associated with its production and utilization. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 919-937.

Google Scholar

Bartosiewicz-Burczy, H., Mirowski, T., Kalawa, W., Sajdak, W. (2010). Study on Biomass Trade in Poland - Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action. WP 4.2.4, IEN, Report of Project 4Biomass (www.4biomass.eu).

Google Scholar

Encinar, J., Gonzalez, J., Martinez, G. (2008). Energetic use of the tomato plant waste, Fuel Processing Technology, 89, 1193-1200.

CrossrefGoogle Scholar

Gañán, J., Al-Kassir Abdulla, A., Cuerda Correa, E., Macias-Garcia, A. (2006). Energetic exploitation of vine shoot by gasification processes. A preliminary study. Fuel Processing Technology, 87, 891-897.

Ghani, W., Alias, A., Savory, R., Cliffe, K. (2009). Co-combustion of agricultural residues with coal in a fluidised bed combustor, Waste Management, 29, 767-773.

Golec T. (2004). Współspalanie biomasy w kotłach energetycznych. Energetyka, 7-8, 437-445.

González, J., Encinar, J., Canito, J., Sabio, E., Chacon, M. (2003). Pyrolysis of cherry stones: energy uses of the different fractions and kinetic study. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 67, 165-190.

GUS. (2015). Rolnictwo w 2014 roku. Warszawa, ISSN 1507-9724.

Haykiri Acma, H., Yaman, S. (2008). Effect of co-combustion on the burnout of lignite/biomass blends: a Turkish case study. Waste Managment, 28, 2077-2084.

Jasiulewicz, M. (2014). Potencjał energetyczny biomasy rolniczej w aspekcie realizacji przez Polskę Narodowego Celu Wskaźnikowego OZE i dyrektyw UE w 2020 roku. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(1), 70-76.

Komorowicz, M., Wróblewska, H., Pawłowski, J. (2009). Skład chemiczny i właściwości energetyczne biomasy z wybranych surowców odnawialnych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 402-410.

Kopetz, H., Jossart, J. M., Ragossnicg, H., Metschina, C. (2007). European Biomass Statistics 2007. AEBIOM. Brussels, 73.

Kosowska-Golachowska, M., Wolski, K., Gajewski, W., Kijo-Kleczkowska, A., Musiał, T., Środa, K. (2016). Spalanie biomasy agro i leśnej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej. Rynek Energii, 3(124), 90-99.

Kowalczyk-Juśko, A. (2009). Popiół z różnych roślin energetycznych. Proceedings of ECOpole, Vol. 3, 1, 159-164.

Kratofil, M., Zarzycki, R., Kobyłecki, R., Bis, Z. (2014). Badania procesu toryfikacji biomasy. Polityka Energetyczna, 4(17), 137-146.

Król, D., Łach, J., Poskrobko, S. (2010). O niektórych problemach związanych z wykorzystaniem biomasy nieleśnej w energetyce. Energetyka, 1(667), 53-62.

Kułażyński, M., Kaczmarczyk, J., Świątek, Ł., Pstrowska, K., Jabłoński, S., Łukaszewicz, M. (2015). Problemy technologiczne występujące podczas realizacji procesu współspalania węgla brunatnego z biomasą. Logistyka, 5, CD 1, 277-282.

Lapillonne, B. (2007). Energy efficiency: Striking the Balance the energy Future in an Interdependent World. World Roma 12-15 November 2007 Roma.

Poskrobko, S., Łach, J., Król, D. (2009). Badanie podstawowych właściwości paliwowych wybranych odpadów przemysłowych i paliw formowanych z odpadów. Energetyka, 3, 633-640.

Roszkowski, A. (2008). Energia a rolnictwo (kryzys energetyczny-efektywność-rolnictwo). Inżynieria Rolnicza, 4(102), 25-36.

Yin, C., Rosendahl, L., Kaer, S. (2008). Grate-firing of biomass for heat and power production, Progress in Energy and Combustion Science, 34, 725-754.

Żabiński, A., Sadowska, U., Wcisło, G. (2015). Możliwości wykorzystania biomasy odpadowej z produkcji zielarskiej na cele energetyczne. Inżynieria Rolnicza, 4(156), 139-145.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##