Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom produktów naftowych

Barbara Krzysztofik, Andesh Abdrakhmanov, Berikbay Orazaliyev, Beibut Zhusin, Symbat Tynysbekova

Abstrakt


Celem badań jest poprawa wskaźników procesów ochrony jakości produktów naftowych (paliw i smarów). Sformułowano następującą hipotezę, że jakość paliw i smarów zależy od jego głównych parametrów jakościowych, które najsilniej zmieniają się podczas przechowywania i transportu. Użyto metody stosowanej na poziomie badań teoretycznych, takich jak abstrakcja, dedukcja, analiza i synteza, etc. Głównym problemem zanieczyszczenia ropą naftową, są wskaźniki właściwo-ści fizycznych i chemicznych oleju napędowego i olejów silnikowych, charakteryzujące ich wydajność oraz listę zastosowanych dodatków. Zatem właściwe przechowywanie i wykorzystanie paliw i smarów pomoże utrzymać ich parametry jakościowe i zapewnić bezpieczeństwo oraz trwałość urządzeń pracujących przy ich użyciu.

Słowa kluczowe


współczynnik filtracji; skład chemiczny węglowodorów; dodatki do oleju napędowego; proces desublimacji

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Гуреев, А.А., Азеев, В.С., Камфер, Г.М. (1993). Топливо для дизелей. Свойства и применение. Москва: Химия.

ГОСТ 305-82. (2006). Топливо дизельное. Технические условия. Mежгосударственный стандарт.

ГОСТ 5066-91. (2015). Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации.

ГОСТ 6370-83 (2007). Нефтепродукты. Метод определения механических примесей.

ГОСТ 19006-73. (2015). Топливо дизельное. Метод определения коэффициента фильтруемости.

ГОСТ 22254-92. (2015). Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре.

ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004). (2009). Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия.

ГОСТ Р 52709-2007. (2007). Топливо дизельное. Определение цетанового числа.

ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007. (2007). Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении, идентичный EN ISO 3405:2000.

Митусова, Т.Н., Полина, Е.В., Калинина, М.В. (2002). Современные дизельные топлива и присадки к ним. Москва: Издательство «Техника». ООО «ТУМА ГРУПП».

Скворцов, Б.В., Конюхов, Н.Е., Астапов, В.Н. (2000). Приборы и системы контроля качества углеводородных топлив. Москва: Энергоатомиздат.

http://granat-e.ru/pfdt-4m.html (06.05.2016)

http://wiki.zr.ru (06.05.2015)

https://www.drive2.ru/c/1719892/ (06.05.2016)
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##