Impact of the Irrigation Dose Amount on the Wheat Yield

Jerzy Bieniek, Marek Mielnicki, Leszek Romański, Piotr Komarnicki

Abstract


The paper presents analysis of the impact of irrigation dose on the winter wheat Bystra yield, which is recommended for cultivation in Poland. It is a low-growing high-yield wheat cultivar. A reel sprinkler equipped with a computer for control of parameters of its operation, which was supplied with pond water was used for irrigation. Test were carried out on five fields, where four irrigation doses were used: 15, 20, 25, 30 mm. A change of weather during research in May and June caused the need to irrigate a field four times. During research, the size of the irrigation dose was measured with rain gauges on each of the investigated fields in five measurement points. One of the fields was a control field, which was not irrigated. The investigated wheat was characterized during harvesting. Research proved that the size of the irrigation dose influences the wheat yield. The grain yield between a control field and a field with the highest irrigation dose increased by twofold. Moreover, analysis of costs incurred during sprinkling were analysed.

Keywords


sprinkler; irrigation; exploitation; wheat

Full Text:

HTML

References


Czarniakowska, M. (2008). Legalne nawadnianie. Farmer, 13, 40-42.

Jeznach, J. (2009). Aktualne trendy w rozwoju mikronawodnień. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 83-94.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej; Ministerstwo Środowiska, (2010). Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej. Załącznik 1 do Projektu Polityki wodnej państwa 2030, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Lisowski, A. (2011). Deszczownie i nawadnianie. Wiadomości Rolnicze Polska, 4(77), 28.

Łabędzki, L. (2016). Agroklimatyczne uwarunkowania potrzeb melioracji nawadniających. Inżynieria Ekologiczna, 47, 199-204.

Mielnicki, M. (2015). Projekt deszczowni do nawadniania pól uprawnych. Praca inżynierska wykonana w Instytucie Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016, M.P. 2015, nr 0, poz. 815.

Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne).

Treder, W. (2011). Najnowsze badania i rozwiązania techniczne stosowane w nawadnianiu roślin. Ekspertyza, AgEngPol, Skierniewice. Maszynopis.

Żarski, J. (2009). Efekty nawadniania roślin zbożowych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 29-42.

Żarski, J., Dudek, S., Kuśmierak-Tomaszewska, R. (2011). Potrzeby i efekty nawadniania ziemniaka na obszarach szczególnie deficytowych w wodę. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 175-182.

Żarski, J., Dudek, S., Kuśmierek-Tomaszewska, R., Rolbiecki R., Rolbiecki S. (2013). Prognozowanie efektów nawadniania roślin na podstawie wybranych wskaźników suszy meteorologicznej i rolniczej. Rocznik Ochrona Środowiska, 15, 2185-2203.

http://www.portalhodowcy.pl

http://www.nawadnianie.inhort.pl

http://www.mapy.geoportal.gov.pl

http://www.imgw.pl

http://www.eldom.eu

http://www.nafta.wnp.pl

http://www.stat.gov.pl
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN: 2083-1587 (print)
ISSN: 2449-5999 (online)

Copyright Notice

The journal offers access to the contents in the open access system on the principles of non-exclusive license Creative Commons (CC BY-ND 4.0)