Uwarunkowania technologiczne w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka

Andrzej Borusiewicz

Abstrakt


W pracy przedstawiono wpływ stosowanych technologii na wydajność mleczną krów w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka. Zakresem badań objęto wyposażenie techniczne wykorzystywane w chowie bydła mlecznego oraz doju w 50 gospodarstwach rolnych na terenie powiatu grajewskiego w województwie podlaskim. Badania przeprowadzono w 2016 roku metodą sondażu diagnostycznego na podstawie opracowanego w tym celu kwestionariusza wywiadu. Badania wykazały, że 68% ankietowanych gospodarzy z powiatu grajewskiego utrzymuje bydło w systemie uwięziowym, a pozostałe 32% stosuje system wolnostanowiskowy. Grupa (48%) ankietowanych rolników utrzymuje zwierzęta na głębokiej ściółce, a 34% z nich stosuje płytkie ściółkowanie. W przypadku 18% badanych gospodarstw zwierzęta są utrzymywane na podłodze szczelinowej. W przypadku 68% badanych gospodarstw ich właściciele żywią bydło w systemie TMR, natomiast pozostałe 32% żywi zwierzęta tradycyjnie. Analizowane gospodarstwa w produkcji mleka stosują przede wszystkim dojarki przewodowe (38%) oraz dojarki bańkowe (36%). Halę udojową posiada 22% badanych gospodarstw, natomiast 4% z nich posiada robota udojowego. Analiza statystyczna wykazała istotną dodatnią korelację między systemem utrzymania zwierząt, liczbą stanowisk legowiskowych w oborze, żywieniem bydła TMR, sposobem pozyskiwania mleka a wydajnością mleczną krów.

Słowa kluczowe


produkcja mleka; gospodarstwa rolne; technologia

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Borusiewicz, A., Drożyner, P., Marczuk, T. (2015). Zmiany stanu wyposażenia gospodarstw rolnych w środki mechanizacji stosowane w produkcji mleka. Problemy Inżynierii Rolniczej, 23(1), 69-77.

Butler, D., Holloway, L., Bear, Ch. (2013). The impact of technological change in dairy farming: robotic milking systems and the changing rol of the stockperson. Journal of the Royal Agricultural Society of England, 173, 1-6.

Chabuz, W. (2013). Efektywność chowu bydła i produkcji mleka w gospodarstwach utrzymujących rasy lokalne i wysokoprodukcyjne z uwzględnieniem systemu utrzymania. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, (2), 9-21.

Daniel, Z., Mastyj, A. (2005). Analiza struktury pracy dojarza podczas doju krów. Inżynieria Rolnicza, 6, 97-103.

Fiedorowicz, G., Mazur, K. (2011). Mikroklimat pomieszczeń w oborach wolnostanowiskowych w okresie wiosenno-letnim, cz. I. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 123-134.

Fiedorowicz, G., Romaniuk, W., Wardal, W. (2011). Metoda oceny ekonomiczno-technologicznej rozwiązań ciągu funkcjonalnego usuwania i magazynowania nawozu naturalnego z obór. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 105-116.

Gal, T., Nagy, L., David, L., Vasa, L., Balogh, P. (2013). Technology planning system as a decision support tool for dairy farms in Hungary. Acta Polytechnica Hungarica, 10(8), 231-244.

Gancarz, F. (2010). Koszty wyposażenia i eksploatacji linii do przygotowywania i zadawania pasz w różnych systemach żywienia krów. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 85-93.

Głowacka-Wołoszyn, R., Winnicki, S., Jugowar, J.L. (2010). Krotność doju krów z zastosowaniem robota VMS firmy DeLaval. Nauka Przyroda Technologie, 4, 1-8.

Kamphuis, C., Steeneveld, W. (2016). Precision dairy farming 2016. Conference Proceedings, ISBN 978-90-8686-283-2.

Khanal, A. R., Gillespie, J., MacDonald, J. (2010). Adoption of technology, management practices and production systems in US milk production. Journal of Dairy Science, 93(12), 6012-6022.

Kupczyk, A., Gaworski, M. (2006). Analiza wskaźników technicznego wyposażenia gospodarstw mlecznych w Polsce. Inżynieria Rolnicza, 3, 211-216.

Lipiński, M. (2009). Trendy rozwojowe konstrukcji maszyn przeznaczonych dla obór mlecznych. Prace i Materiały Zootechniczne, 67, 37-150.

Litwińczuk, Z., Grodzki, H. (2014). Stan hodowli i chowu bydła w Polsce oraz czynniki warunkujące rozwój tego sektora. Przegląd hodowlany, 6, 453-460.

Marczuk, A. (2010). Dobór środków technicznych do zadawania pasz w obiektach inwentarskich dla bydła. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 119-125.

Malaga-Toboła, U. (2012). Wyposażenie techniczne wybranych gospodarstw ekologicznych ukierunkowanych na produkcję mleka. Inżynieria Rolnicza, 2(137), 185-192.

Romaniuk, W. (2010). Kierunki zrównoważonego rozwoju technologii i budownictwa w chowie zwierząt. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4, 121-128.

Ziętara, W. (2007). Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka przy wysokiej wydajności mlecznej krów. Roczniki Nauk Rolniczych, G – Ekonomika Rolnictwa, t. 93, z. 2, 27-36.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##