Problemy ekologiczne pozbiorowego przetwarzania ziarna

Petr Savinyh, Vasilij Sysuev, Viktor Saitov, Andrzej Marczuk, Maciej Kuboń

Abstrakt


Jednym z istotnych problemów pozbiorowego przetwarzania ziarna jest eliminacja z materiału ziarnowego domieszek lekkich w postaci pyłu, ponieważ nieszczelność układów pneumatycznych maszyn do czyszczenia ziarna sprzyja przedostaniu się pyłu na zewnątrz, co pogarsza stan ekologiczny otoczenia. W artykule zaprezentowano opracowaną maszynę wstępnego oczyszczania ziarna, która dzieli odpady powietrzne na frakcje domieszek ziarnowych i śmieciowych oraz oczyszcza powietrze krążące w zamkniętym układzie pneumatycznym od domieszek w postaci pyłu, które są trudne do osadzania w komorze osadowej. Przedstawiono modele regresji procesu funkcjonowania opracowanej maszyny. Ustalono parametry racjonalne okna wlotowego odpylacza (Δ=0,03 m, δż=0,012 m, Sż=0,16 м, βP=155°) oraz krawędzi ścianki działowej przedziałów osadzania lekkich frakcji (х=0,21...0,23 m i у=0,160...0,175 m). Opracowana maszyna wpływa na poprawę stanu ekologicznego środowiska w otoczeniu zespołów pozbiorowego przetwarzania ziarna.

Słowa kluczowe


ziarno; pył; czyszczenie ziarna; strumień powietrza

Pełny tekst:

PDF (English)