Zastosowanie analizy morfologicznej w badaniu cech jakościowych ziarna

Katarzyna Szwedziak, Krystian Wojtkiewicz

Abstrakt


W artykule opisano próbę zastosowania metody analizy morfologicznej do określenia cech fizycznych ziarniaka pszenicy przy wykorzystaniu aplikacji komputerowej APR. Głównym celem badań jest określenie cech fizycznych ziarniaków pszenicy pozwalających na ocenę jakościową ziarna w procedurze automatycznej. W ramach badań wykonano zdjęcia fotograficzne makro ziarniaków pszenicy, które następnie poddano przetwarzaniu przy użyciu aplikacji APR. Odpowiednio przygotowany materiał graficzny poddany został segmentacji i analizie morfologicznej. Parametry uzyskane z analizy morfologicznej zostały przedstawione w ujęciu syntetycznym i stanowią podstawę dalszych badań na gruncie analizy statystycznej.

Słowa kluczowe


komputerowa analiza obrazu; aplikacja komputerowa APR; analiza morfologiczna; ziarno konsumpcyjne; cechy fizyczne ziarna

Pełny tekst:

PDF (English)