Stabilizacja ciśnienia ssącego w koncepcyjnym aparacie udojowym

Marcin Tomasik

Abstrakt


Celem pracy była weryfikacja konstrukcji układu regulacji i stabilizacji ciśnienia bezwzględnego, zasilającego autonomiczny aparat udojowy. Opisywany aparat udojowy stanowi nowatorskie rozwiązanie techniczne, umożliwiające odseparowanie ciśnienia ssącego od transportowego, ponadto umożliwia pomiar objętościowego natężenia wypływu mleka z ćwiartki wymienia krowy. Zakres pracy obejmował: budowę pneumatycznego układu zasilającego aparat udojowy, opracowanie koncepcji systemu sterowania, zaprogramowanie sterownika PLC dla przyjętego algorytmu sterowania (bazującego na wcześniejszych badaniach naukowych autorów) oraz weryfikację pracy systemu na stanowisku laboratoryjnym. Głównym elementem układu regulacji jest sterownik mikroprocesorowy, w którym zaimplementowano algorytm regulacji ciśnienia ssącego, korzystając z logiki rozmytej; w nim realizowane są wszystkie obliczenia wykorzystane na użytek sterowania tą wielkością. Wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych pozwoliły na pozytywną ocenę opisywanego rozwiązania technicznego. Konstrukcja wymaga weryfikacji w warunkach doju, jednak prace badawcze uwidoczniły pozytywne efekty w zakresie stabilizacji ciśnienia dostarczanego pod strzyk.

Słowa kluczowe


aparat udojowy; ciśnienie ssące; regulacja automatyczna

Pełny tekst:

PDF (English)