Energochłonność ekstruzji pszennych spienionych materiałów opakowaniowych

Maciej Combrzyński, Agnieszka Wójtowicz, Magdalena Klimek, Leszek Mościcki, Tomasz Oniszczuk, Stanisław Juśko

Abstrakt


Technika ekstruzji, znana z przetwórstwa spożywczego, może być stosowana w produkcji przyjaznych dla środowiska materiałów spienionych opartych na skrobi. Celem pracy było określenie energochłonności procesu ekstruzji materiałów spienionych, wytworzonych ze skrobi pszennej przy różnej wilgotności mieszanek surowcowych i różnym udziale komponentów spieniających. Stosowano dodatki funkcjonalne wspomagające proces spieniania: środek spieniający PDE oraz alkohol poliwinylowy. Energochłonność wyznaczano, wykorzystując wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania energii mechanicznej (SME). Energochłonność procesu ekstruzji materiałów spienionych z dodatkiem środka spieniającego PDE zwiększała się wraz ze wzrostem wilgotności i obniżała przy większym udziale dodatku. W przypadku mieszanek z dodatkiem alkoholu poliwinylowego wartości SME były wyższe wraz ze wzrostem zawartości dodatku i wilgotności mieszanki surowcowej. Badania wykazały możliwość uzyskania skrobiowych spienionych materiałów opakowaniowych, które mogą pełnić rolę wypełniacza w opakowaniach transportowych, przy wysokiej wydajności procesu oraz niewielkiej energochłonności.

Słowa kluczowe


materiał spieniony; skrobia pszenna; ekstruzja; energochłonność; wydajność

Pełny tekst:

PDF (English)