Zwiększenie efektywności czyszczenia ziarna drogą lepszego wykorzystania właściwości strumienia powietrza

Viktor Efimovič Saitov, Petr Savinyh, Wiesław Golka, Jan Kamionka

Abstrakt


Masa omłotowa pozyskiwana od maszyn zbierających zboża kierowana do punktów separacji i czyszczenia oprócz ziarna zawiera dużą ilość domieszek, w tym: nasiona chwastów, resztki słomy i inne zanieczyszczenia. Celem poprawy efektywności oddzielania domieszek od ziarna opracowano udoskonaloną czyszczalnię separator z zamkniętym obiegiem powietrza. Maszyna posiada szeroki zakres regulacji parametrów eksploatacyjnych, spełnia wymagania uniwersalności oraz wymagania ekologiczne ograniczające głównie pylenie, może być stosowana dla różnych gatunków zbóż z różnym stopniem zanieczyszczenia ziarna domieszkami.

Słowa kluczowe


omłot; czyszczalnia; separator

Pełny tekst:

PDF (English)