Nowa technologia gniecenia i pakowania wilgotnego ziarna paszowego

Vasilij Sysuev, Petr Savinyh, Vladimir Kazakov, Ûrij Syčugov, Nikolaj Turubanov, Aleksej Isupov, Andrzej Marczuk, Wojciech Misztal

Abstrakt


Jedną z najbardziej skutecznych metod przetwarzania wilgotnego ziarna paszowego jest wytwarzanie bezpośrednio na polu po omłocie gnieconej konserwowanej paszy ziarnowej. Do produkcji takiej paszy wykorzystuje się agregat złożony z gniotownika, pakowacza ziarna do rękawa polietylenowego oraz ciągnika. W celu dalszego doskonalenia środków technicznych dla technologii przygotowania paszy zostały opracowane schematy konstrukcyjno-technologiczne uniwersalnego (mobilnego) gniotownika do ziarna suchego i wilgotnego oraz pakowacza paszy do rękawa polietylenowego. Nowy gniotownik może być stosowany w różnych konfiguracjach: może być montowany na pakowacz paszy w składzie ww. agregatu z napędem od WOM ciągnika, jak i instalowany na linie technologiczne przygotowania paszy z napędem organów roboczych od silników elektrycznych. Opracowany pakowacz jest wyposażony w urządzenie śledzące i pozwala prowadzić ciągły proces pakowania gnieconej paszy do rękawa polietylenowego.

Słowa kluczowe


technologia; ziarno; konserwacja paszy; gniecenie dwustopniowe; pakowacz

Pełny tekst:

PDF (English)