Właściwości energetyczne peletu jako przyszłościowego źródła energii odnawialnej

Grażyna Paulina Wójcik, Monika Kostrubiec

Abstrakt


Celem opracowania jest analiza wpływu poziomu wilgotności na właściwości energetyczne, jakie uzyskuje wyprodukowany granulat opałowy w wybranym przedsiębiorstwie produkującym pelety na terenie województwa lubelskiego. W tym celu wykonane zostały pomiary wilgotności dostarczanej biomasy, a także poziom wilgotności wyprodukowanego peletu. Omówiony został proces produkcji peletów ze słomy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, którego roczna produkcja sięga 60 tys. ton. Podczas okresu badawczego do zakładu produkcyjnego dostarczono prawie 6 tysięcy ton biomasy. Wykonane zostały również pomiary wilgotności sieczki podczas procesu peletyzacji. Średnia wilgotność dostarczonych surowców wyniosła około 19%. Natomiast wyprodukowany granulat opałowy uzyskał wilgotność około 14%. Wartości te mieszczą się w założeniach firmy.

Słowa kluczowe


biomasa; słoma; pelet; proces peletyzacji; wilgotność

Pełny tekst:

PDF (English)