Wpływ wilgotności biomasy roślinnej na wydajność, jednostkowe zużycie energii oraz jakość peletu

Grażyna Paulina Wójcik, Monika Kostrubiec

Abstrakt


Celem opracowania była ocena wpływu poziomu wilgotności biomasy roślinnej przeznaczonej do produkcji peletu na jej właściwości opałowe. Badania przeprowadzono w wytwórni peletu, którego siedziba znajdowała się na terenie województwa lubelskiego. Badania polegały na wyznaczeniu wilgotności dostarczanej biomasy, a także poziomu wilgotności wyprodukowanego peletu. Omówiony został proces produkcji peletów ze słomy lub siana na przykładzie wybranego zakładu, którego roczna produkcja wynosi 60 tys. ton. Podczas okresu, w którym wykonywano badania do zakładu produkcyjnego dostarczono prawie 6 tys. ton surowców tj. słomy zbożowej, rzepakowej, siana, rumianku oraz mieszanki słomy z sianem lub rzepakiem, jak również rzepaku z sianem. Średnia wilgotność dostarczonych surowców wyniosła około 19%. Natomiast wyprodukowany pelet opałowy uzyskał wilgotność około 14%. Wartości te mieściły się w założeniach firmy.

Słowa kluczowe


słoma; rodzaje słomy; wilgotność; wartość opałowa

Pełny tekst:

PDF (English)