Metodyczne uwagi dotyczące określania wskaźnika postępu naukowo-technicznego i jego efektywności

Katarzyna Grotkiewicz, Zbigniew Kowalczyk

Abstrakt


Na podstawie wcześniejszych badań w skali mikro i makroekonomicznej dotyczących wskaźników rolno-ekonomicznych, zwrócono uwagę nie tylko na pozytywne aspekty proponowanych i testowanych metod oceny poziomu mechanizacji, ale także na powtarzające się słabości metodyczne, rzutujące ostatecznie na końcowe wyniki badań. Stąd też w niniejszej pracy zaproponowano metodyczne zmiany dotyczące określania wskaźników decydujących o poziomie intensywności gospodarowania, a w szczególności postępu naukowo-technicznego oraz jego efektywności dla gospodarstw indywidualnych. W pracy korzystano z danych liczbowych z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Słowa kluczowe


postęp; nauka; efektywność; rolnictwo; metoda

Pełny tekst:

PDF (English)


##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##