Metodyczne aspekty wyznaczania parametrów przebiegu siły wypadkowej działającej na sprężynowe zęby kultywatora

Krzysztof Lejman, Zygmunt Owsiak, Krzysztof Pieczarka, Franciszek Molendowski

Abstrakt


Przedstawiono metodę wyznaczania kąta nachylenia siły wypadkowej i miejsca jej przyłożenia na sprężynowym zębie kultywatora. Parametry te obliczane są z uwzględnieniem chwilowych wartości sił poziomej i pionowej, momentu siły i głębokości skrawania. Punkt przyłożenia siły wypadkowej wyznaczano metodami numerycznymi jako miejsce przecięcia kierunku działania siły wypadkowej i okręgu opisanego na krzywiźnie redliczki. W algorytmach obliczeniowych uwzględniono zmiany położenia i geometrii układu skrawającego spowodowane dynamicznym obciążeniem narzędzia. Badania testacyjne metody przeprowadzono w warunkach polowych w glinie piaszczystej o wilgotności wagowej 11,2%. Stosowano dwie głębokości skrawania czterema zębami różniącymi się współczynnikami sprężystości. Stwierdzono, że obliczone przy użyciu przedstawionej metody parametry ustawienia wypadkowej charakteryzują się małą wartością odchyleń standardowych. Stwierdzono również, że sprężystość zęba i głębokość skrawania wpływają istotnie na kąt nachylenia wypadkowej, natomiast na odległość punktu przyłożenia siły wypadkowej na narzędziu od dna bruzdy wpływa istotnie tylko sprężystość zęba.

Słowa kluczowe


gleba; sprężynowy ząb kultywatora; siła wypadkowa

Pełny tekst:

PDF (English)


##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##