Analiza zmian w powierzchni i liczbie gospodarstw rolnych w województwie Wielkopolskim i Małopolskim

Agnieszka Peszek, Katarzyna Grotkiewicz, Wioletta Kmita

Abstrakt


Celem pracy jest analiza zmian powierzchni użytków rolnych i liczby gospodarstw Małopolski i Wielkopolski jako dwóch odmiennych rolniczo regionów. Okres badań obejmuje moment wejścia Polski do UE po rok 2013. Pod uwagę brano głównie strukturę użytkowania ziemi, liczbę i wielkość gospodarstw rolnych. Dodatkowo pracę wzbogacono o analizę zmian cen wartości ziemi rolniczej. Stwierdzono, że rolnictwo Małopolski przechodzi pozytywne przemiany, wciąż się rozwija a jednym z czynników jego rozwoju są różnego rodzaju dopłaty unijne. Korzystne zmiany zaobserwowano tu głównie w spadku liczby gospodarstw indywidualnych i wzroście średniej powierzchni gospodarstwa. Na przestrzeni analizowanych dziesięciu lat powierzchnia użytków rolnych zmalała o ponad 186 tys. ha, czyli o 25%. Rolnictwo Wielkopolski również wiele zyskało na wejściu do UE, jednak w tym regionie zmiany szły w innym kierunku. Użytkowanie ziemi w zasadzie pozostało na tym samym poziomie co w 2004 roku a korzystne zmiany zaobserwowano głównie w spadku liczby małych gospodarstw na rzecz tych największych. Praca stanowi pierwszą część powstającego cyklu publikacji dotyczących przemian w zakresie technicznego uzbrojenia rolnictwa Polski po wejściu do UE.

Słowa kluczowe


gospodarstwo rolne; zasoby produkcyjne; ziemia; rolnictwo; UE

Pełny tekst:

PDF (English)


##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##