Możliwości wykorzystania biomasy odpadowej z produkcji zielarskiej na cele energetyczne

Andrzej Żabiński, Urszula Sadowska, Grzegorz Wcisło

Abstrakt


Celem podjętych badań było określenie i porównanie wartości ciepła spalania biomasy odpadowej, w postaci części nadziemnych, wybranych gatunków roślin zielarskich. Badaniami objęto ulistnione łodygi ostropestu plamistego, bezlistne łodygi tymianku i szałwii lekarskiej oraz osie kwiatostanowe lawendy i kopru włoskiego. Ciepło spalania biomasy odpadowej oznaczono za pomocą kalorymetru, zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 9831:2005. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono m.in., że z pośród badanych gatunków najmniejszą średnią wartością ciepła spalania, wynoszącą 13,28 MJ∙kg-1 charakteryzowała się biomasa ostropestu plamistego. Ciepło spalania biomasy pozostałych gatunków było zbliżone i wynosiło średnio 20,47 MJ∙kg-1. Masa pozostałego po spaleniu popiołu była największa w przypadku ostropestu plamistego i wynosiła 0,23 g, natomiast u pozostałych gatunków nie przekraczała 0,03 g.

Słowa kluczowe


roślina zielarska; biomasa odpadowa; ciepło spalania

Pełny tekst:

PDF (English)


##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##