Wykorzystanie technologii rolnictwa precyzyjnego na terenie województwa podlaskiego

Andrzej Borusiewicz, Krzysztof Kapela, Paulina Drożyner, Tomasz Marczuk

Abstrakt


Celem badań była ocena stopnia wykorzystania technologii rolnictwa precyzyjnego na terenie województwa podlaskiego. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 100 losowo wybranych gospodarstw rolnych, położonych na terenie województwa podlaskiego. Spośród badanych rolników większości znane jest pojęcie „rolnictwa precyzyjnego”. Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono związek między powierzchnią gospodarstwa, wykształceniem i wiekiem respondentów. Technologia rolnictwa precyzyjnego bardziej znana jest wśród rolników w wieku do 40 lat, którzy posiadają wyższe wykształcenie oraz duże gospodarstwa rolne. Większość rolników biorących udział w badaniu przeprowadza regularnie badania zasobności gleb. Ponadto: 46% wykorzystuje w swoim gospodarstwie nowoczesne technologie w produkcji roślinnej, systemu pozycjonowania używa zaledwie 10% a naprowadzania maszyn rolniczych 8% badanych gospodarstw, system prowadzenia równoległego ciągnika wykorzystuje 14% badanych rolników, niecałe 40% stosuje system zmiennego dawkowania nawozów oraz środków ochrony roślin. Większość badanych rolników uważa, że nowe technologie są potrzebne i należy z nich korzystać, jednak jako główny powód ograniczenia wskazują zbyt wysokie koszty oraz rozdrobnienie gospodarstw.

Słowa kluczowe


rolnictwo precyzyjne; województwo podlaskie; nowoczesne technologie

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Bobola, G., Sztampke, M. (2008). Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 11(109), 7-15.

Borusiewicz, A., Drożyner P., Marczuk T. (2015). Zmiany stanu wyposażenia gospodarstw rolnych w środki mechanizacji stosowane w produkcji mleka. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1(87), 69-77.

Borusiewicz, A., Kapela, K. (2014). Wdrożenie technik rolnictwa precyzyjnego na przykładzie wielkopowierzchniowego gospodarstwa rolnego. Inżynieria Rolnicza, 2(150), 31-37.

Doruchowski, G. (2008). Postęp i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 19-21.

Gaultney, L. (2008). Economic and environmental benefits of precision agriculture in fruit and vegetable production. Book of Abstracts: International Symposium – Precision Agriculture for Fruits and Vegetables. Orlando. 6-9.01.2008.

Gozdowski, D., Samborski, S., Sioma, S. (2007). Rolnictwo precyzyjne. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. ISBN 978-83-7244-858-3.

Jadczyszyn, T. (1998). System Rolnictwa Precyzyjnego. III. Nawożenie w rolnictwie precyzyjnym. Frag. Agron., 1(57), 28-40.

McBratney, A., Whelan, B., Ancev, T., Bouma, J. (2005). Future directions for fungal plant pathogens. Pest Management Science, 59.129-142.

Pedersen, S.M., Fountas, S., Blackmore, B.S., Gylling, M., Pedersen, J.L. (2004). Adoption and perspectives of precision farming in Denmark. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Soil & Plant Science, 54, 4-8.

Piskier, T., Mładanowicz, R. (2003). Efektywność nawożenia mineralnego w rolnictwie precyzyjnym. Inżynieria Rolnicza, 10(52), 221-227.

Stafford, J. A. (2007). Briew History of Precision Agriculture. Book of Abstracts: 2nd Conference on Precision Crop Protection. Bonn, 10-12.10.2007.

Turowski, J., Kapela, K. (2001). Możliwość wykorzystywania globalnego systemu pozycjonowania w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 1(21), 333-338.

Usowicz B., Hajnos, M., Sokołowska, Z., Józefaciuk, G., Kossowski, J. (2004). Przestrzenna zmienność fizycznych i chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy. Acta Agrophysica,103(3), 1-98.

Zalewski, P. (2000). Problemy rolnictwa precyzyjnego. Inżynieria Rolnicza,8(19), 15-23.

Zbytek, Z., Młodanowicz, R. (2001). Zastosowanie zasad rolnictwa precyzyjnego w Polsce. Journal of Research and Applications in Agriculture and Engineering, 46(4), 60-67.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##