Ocena przydatności zaprojektowanego fotobioreaktora laboratoryjnego do hodowli mikroglonów w kontrolowanych warunkach

Beata Brzychczyk, Zbigniew Kowalczyk, Jan Giełżecki

Abstrakt


Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania zaprojektowanego fotobioreaktora do hodowli mikroglonów słodkowodnych w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Zakres prac obejmował projekt i wykonanie fotobiorekatorów (PBR) oraz założenie hodowli porównawczych mikroglonów słodkowodnych chlorelli vulgaris wraz z określeniem intensywności przyrostu biomasy dla zmiennej ilości dostarczanej pożywki. Stwierdzono możliwość zastosowania zbudowanych PBR do hodowli mikroglonów w kontrolowanych warunkach. Wykazano wpływ ilości pożywki na rozwój chlorelli vulgaris. W rezultacie zwiększenia stężenia pożywki od 30,1-120,4 ml·l-1 wody, nastąpił w trakcie trwania doświadczenia przyrost masy suchej pozostałości w fotobioreaktorach odpowiednio od 1,33 g·dm-3 do 4,68 g·dm-3.

Słowa kluczowe


mikroglony; glony; fotobioreaktor; chlorella vulgaris; pożywka

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Chisti, Y. (2007). Biodiesel from microalgae.Biotechnology Advances, 25, 294-306.

Chojnacka, K., Górecki, H., Zielińska A., Michalak I. (2009). Technologia wytwarzania biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami na bazie alg. Przemysł Chemiczny, 88, 634-639.

Hehlmann, J., Merta, H., Jodkowski, M. (2011). Stereomechanika w budowie aparatów i urządzeń procesowych w: Aparatura procesów chemicznych, biochemicznych i ochrony środowiska tom II, Gliwice, Obtained from: http://www.chemiabioorganiczna.polsl.pl/studenci/materialystudenci/stereomechanika.pdf.

Li, Y., Horsman, M., Wu, N., Lan, C.Q., Dubois-Calero, N. (2008). Biofuels from microalgae. Biotechnol Progress, 24(4), 815-20.

Maliga, G., Składzień, J., Szymków, J. (2010). Sekwestracja ditlenku węgla przez mikroalgi. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 49, 46-47.

Mata, T., Martins, A., Caetano, N. (2010). Microalgae for Biodiesel production and other applications. A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 217-232.

Michalak, I., Chojnacka, K. (2010). Koncepcja technologii wytwarzania biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami na bazie glonów morskich. Przemysł Chemiczny, 89, 486-489.

Renwei, Q., Yong, F. (2010). The direct pyrolysis and catalytic pyrolysis of Nannochloropsissp. residue for renewable bio-oils. Bioresource Technology, 101, 4593-459.

Schlegel, H. G. (2003). Mikrobiologia ogólna. PWN. Warszawa, ISBN 8301139994.

Schroeder, G., Messyasz, B., Łęska, B., Fabrowska, J., Pikosz, M., Rybak, A. (2013). Biomasa alg słodkowodnych surowcem dla przemysłu i rolnictwa. Przemysł Chemiczny, 92(7), 1380.

Shaikh, A., Razzak, Mohammad, M., Hossain Rahima, A., Lucky Amarjeet, S. Bassi, Hugo de Lasa. (2013). Integrated CO2 capture, wastewater treatment and biofuel production by microalgae culturing-A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 27, 622-653.

Spolaore, P., Joannis, C., Duran, E., Isambert, A. (2006). Commercial applications of microalgae. Journal of Bioscience and Bioengineering, 101, 87-96.

Tuhy, Ł., Witkowska, Z., Agnieszka Saeid, A., Chojnacka, K. (2012). Zastosowanie ekstraktów glonowych w wytwarzaniu nawozów, pasz, żywności i kosmetyków. Przemysł Chemiczny, 91(5), 1031-1034.

Wądrzyk, M., Jakóbiec, J. (2011). Proces pirolizy mikroalg jako efektywny sposób pozyskania ciekłego biopaliwa. Actaagrophysica, 17(2), 405-419.

Wu, X., Merchuk, J.C. (2002). Simulation of algae growth in a bench-scale bubble column reactor, Biotechnology and bioengineering, 80(2), 156-168.

Zabochnicka-Świątek, M., Bień, J., Ligienza, A. (2011). Wykorzystanie biomasy mikroalg do produkcji biopaliw płynnych. Referat. Konferencja “Debata o przyszłości energetyki” Wysowa Zdrój.

Zielińska, A., Michalak, I., Chojnacka, K. (2007). Zastosowanie alg w oczyszczaniu ścieków i żywieniu zwierząt. Chemik, 11, 534-543.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##