Możliwości wykorzystania odpadów po tłoczeniu oleju z nasion roślin oleistych na cele energetyczne

Magdalena Kachel-Jakubowska, Artur Kraszkiewicz, Marta Krajewska

Abstrakt


Biomasa jest postrzegana jako bardzo obiecująca opcja do spełnienia celów środowiskowych określonych przez Komisję Europejską, jak również rządów w innych krajach. Dlatego też przeanalizowano wybrane właściwości fizykochemiczne kilku najpowszechniejszych roślin oleistych oraz ich pozostałości poprodukcyjnych w postaci makuch, pod kątem zawartości wilgoci, tłuszczu, ciepła spalania, wartości opałowej oraz zawartości popiołu. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż rozpatrywane rośliny oraz pozyskane z nich odpady poprodukcyjne mogą być dobrym surowcem energetycznym. Przykładem mogą być makuchy słonecznika, sezamu, dyni i rzepaku, dla których wartość opałowa wynosiła kolejno: 28,17; 27,77; 26,42 oraz 21,69 MJ·kg-1.

Słowa kluczowe


makuchy; ciepło spalania; wartość opałowa; rośliny oleiste

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Baker, W. (2008). Off-gas consumers. Technical Annex. Information on households without mains gas heating. London: Consumer Focus,. Obtained from: http://www.consumerfocus.org.uk/publications/off-gas-consumers-information-onhouseholds-without-mains-gas-heating.

Balat, M. (2007). An overview of biofuels and policies in the European Union. Energy Sources Part B, 2, 167-181.

Balat, M. (2008). Hydrogen-rich gas production from biomass via pyrolysis and gasification processes and effects of catalyst on hydrogen yield. Energy Sources Part A, 30, 552-564.

Blaschke, T., Biberacher, M., Gadocha, S., Schardinger, I. (2013). Energy landscapes: meeting energy demands and human aspirations. Biomass Bioenergy, 55, 3-16.

B.P. (2011). Statistical review of world energy. British Petroleum, [Online]. Obtained from: http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf.

Cieślikowski, B., Juliszewski, T., Łapczyńska-Kordon, B. (2006). Utylizacja na cele energetyczne produktów ubocznych technologii biopaliw. Agricultural Engyneering, 12, 51-57.

Demirbas, A. (2008). Economic and environmental impacts of the liquid biofuels. Energy Education Science Technology, 22, 37-58.

Demirbas, A. (2008a). Recent progress in biorenewable feedstocks. Energy Education Science Technology, 22, 69-95.

Demirbas, A. (2008b). Biohydrogen generation from organic wastes. Energy Sources, Part A, 30, 475-482.

Dz. U. nr 2, poz. 24. (2007). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu.

Dz. U. nr 20, poz. 119. (2007). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Dzieniszewski, G. (2009). Wybrane aspekty ekologiczne i ekonomiczne zasilania silników diesla paliwami roślinnymi. Agricultural Engyneering, 6(115), 45-52.

IEA. (2011). World energy outlook. Paris: International Energy Agency.

IPCC. (2013). Summary for policymakers. In: Stocker TF., Qin, D., Plattner, G.K., Tignor, M., Allen, S.K., Boschung J., Nauels A., Xia Y., Bex, V., Midgley, P.M. editors. Climate change 2013: the physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press.

Kachel-Jakubowska, M., Kraszkiewicz, A., Szpryngiel, M., Niedziółka, I. (2011). Możliwości wykorzystania odpadów poprodukcyjnych z rzepaku ozimego na cele energetyczne. Agricultural Engyneering, 6(131), 61-68.

Kachel-Jakubowska, M., Kraszkiewicz, A., Szpryngiel, M., Niedziółka, I. (2013). Analysis of the characteristics of raw materials used in production of solid biofuels. Agricultural Engyneering, 2(143), 103-111.

Kong, L., Li, G., Zhang, B., He, W., Wang, H. (2008). Hydrogen production from biomass wastes by hydrothermal gasification. Energy Sources Part A, 30, 1166-1178.

Kumar, A., Kumar, K., Kaushik, N., Sharma, S., Mishra, S. (2010). Renewable energy in India: current status and future potentials. Renewable Sustainable Energy Review, 14(8), 2434-42.

Li, H., Liu, X.H., Legros, R., Bi, X.T., Lim, C.J., Sokhansanj S. (2012a). Pelletization of torrefied sawdust and properties of torrefied pellets. Applied Energy, 93, 680-685.

Li, J., Brzdekiewicz, A., Yang, W., Blasiak, W. (2012b). Co-firing based on biomass torrefaction in a pulverized coal boiler with aim of 100% fuel switching. Applied Energy, 99, 344-354.

Lingaiah, V., Rajasekaran, P. (1986). Biodigestion of cow dung and organic wastes mixed with oil cake in relation to energy. Agricultural Wastes, 17, 161-173.

Liu, Z., Quek, A., Balasubramanian, R. (2014). Preparation and characterization of fuel pellets from woody biomass materials, agro-residues and their corresponding hydrochars. Applied Energy, 113, 1315-1322.

Mattucci, E., Grassi, G., Palz, W. (1989). Pyrolysis as a basic technology for large agro-energy projects. Commission of the European Communities, CD-NA-11382-EN-C.

M.Ś. (2003). Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Projekt

Muśnicki, Cz. (2003). Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa. Tom II, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. ISBN 83-89189-17-8.

OECD-FAO (2014). Agricultural Outlook. ISBN 978-92-64-211742.

Özçimen, D., Karaosmanoğlu, F. (2004). Production and characterization of bio-oil and biochar from rapeseed cake. Renewable Energy, 29, 779-787.

Ramachandran, S., Singh, S.K., Larroche, C., Soccol, C.R., Pandey, A. (2007). Oil cakes and their biotechnological applications: a review. Bio-resour Technolology, 98, 2000-2009.

Smulikowska, S. (2006). Wartość odżywcza wytłoków rzepakowych produkowanych w kraju dla drobiu. Wiadomości Zootechniczne, 44(3), 22-28.

Strzeliński, J. (2006). Możliwości wykorzystania w żywieniu bydła produktów ubocznych powstających przy głębokim tłoczeniu oleju z nasion roślin oleistych i produkcji bioetanolu. Wiadomości Zootechniczne, 44(3), 56-66.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##