Kierunki doskonalenia konstrukcji suszarni karuzelowej SKM-1

Kamiński Edmund, Kruglenja Viktor Evgenevič, Kocuba Viktor Iofimovič, Maciej Kuboń, Šaršunov Vjačesłav Alekseevič

Abstrakt


W artykule zamieszczono racjonalne zasady doskonalenia konstrukcji suszarni do suszenia lnianej masy omłotowej. W rezultacie przeprowadzonych badań ustalono, że najbardziej perspektywiczną, z punktu widzenia suszenia lnianej masy omłotowej, jest suszarnia karuzelowa SKM-1. Celem poprawy efektywności suszenia drobnej frakcji lnianej masy omłotowej proponuje się w suszarni SKM-1 montaż drugiego obrotowego kosza sitowego nad dotychczasowym (powyżej zasypywanej warstwy masy lnianej). W rezultacie czego przepracowany na dolnym sicie czynnik suszący wykorzystywany jest do wstępnego podgrzewania i usuwania wilgoci powierzchniowej, zasypywanego na górny kosz sitowy materiału. W celu zapewnienia równomiernego suszenia materiału zaleca się jego spulchnianie i mieszanie w procesie suszenia za pomocą spulchniacza wyrównywacza, ustawionego w postaci klinowej osłony na elemencie wyładowczym. Wstępne podgrzewanie lnianej masy omłotowej na górnym koszu sitowym istotnie przyspiesza jej dosuszanie, pozwala zwiększyć wydajność suszenia i ograniczyć nakłady energetyczne na dosuszanie. Prawidłowo dobrane parametry suszenia zapewniają dobre warunki dosuszania nasion lnu, ograniczając ich uszkadzanie, zwiększając ich właściwości siewne. 


Słowa kluczowe


suszenie lnu; suszarnia karuzelowa; jakość suszenia

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Kamiński, E., Śarśunov, V.A., Kruglenja, V. E. (2014a). Physico-mechanical and technological characteristics of flax threshed mass and its components. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(84), 63-75.

Kamiński, E., Sarsunov, V. A., Kruglenja, V. E. (2014b). Pretreatment of flax threshed mass grown for seed. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(84), 77-86.

Кругленя, В.Е., Алексеенко, А.С., Кудрявцев, А.Н., Коцуба, В.И. (2006). Результаты исследований и эффективность применения двухьярусной противоточной карусельной сушилки. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 4, 89-92.

Кругленя, В.Е., Алексеенко, А.С., Кудрявцев, А.Н., Коцуба, В.И. (2007). Уравнения для описания процесса испарения влаги из льновороха при досушивании. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 1, 122-125.

Кругленя, В.Е., Алексеенко, А.С., Коцуба, В.И., Курзенков, С.В. (2008). Обоснование конструктивных параметров рыхлителя вороха карусельной сушилки. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 2, 110-113.

Микяленис, С., Микшене, Г. (1991). Зависимость качества семенного материала льна от типа сушки. Сборник научных трудов. Литовской институт земеделия. Вильнюс. Выпуск 68, Агрономия, 104-107.

Šaršunov, V.A., Kruglenja, V.E., Kamiński, E., Kuboń, M. (2014). Flax seed separation with vibrating screens. Inżynieria Rolnicza, 3(151), 187-201.

Шаршунов, В.А., Кругленя, В.Е., Алексеенко, А.С., Кудрявцев, А.Н., Коцуба, В.И. (2005а). Рыхлитель-разравниватель льновороха для протвоточной карусельной сушилки. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Ekologiczne aspekty mechanizacji produkcji roślinnej” IBMER Warszawa 13-14 września 2005r., 202-206.

Шаршунов, В.А., Кругленя, В.Е., Алексеенко, А.С., Кудрявцев, А.Н., Коцуба, В.И. (2005б). Выбор режима работы двухьярусной карусельной сушилки. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Ekologiczne aspekty mechanizacji produkcji roślinnej” IBMER Warszawa 13-14 września 2005 r., 163-168.

Шаршунов, В.А., Кругленя, В.Е., Алексеенко, А.С., Кудрявцев, А.Н., Коцуба, В.И. (2005в). Исследование процесса сушки льновороха двухьярусной карусельной сушилки. Вестник Национальной академии наук Беларуси. Серия аграрных наук, 4, 110-113.

Сорочинский, В. Ф. (2003). Послеуборочная обработка и хранение зерна. Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1, 10-14.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##