Właściwości fizyczne nasion wybranych roślin oleistych

Marta Krajewska, Beata Ślaska-Grzywna, Dariusz Andrejko

Abstrakt


W pracy zbadano wybrane właściwości fizyczne nasion 8 roślin wykorzystywanych w przetwórstwie rolno-spożywczym, takich jak: rzepak ozimy (Brassica napus L.) odmiany Adriana, sezam indyjski (Sesamum indicum L.), len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) odmiany Luna, słonecznik łuskany (Helianthus L.) (kraj pochodzenia – Bułgaria), konopie siewne (Cannabis sativa L.) odmiany Beniko, mak niebieski (Papaver somniferum L.) odmiany Major, rzeżucha ogrodowa (Lepidium sativum L.), czarnuszka siewna (Nigella Sativa L.). W materiale badawczym oznaczono: masę 1000 nasion (MTS), kąt zsypu i usypu nasion, gęstość utrzęsioną i usypową nasion oraz wytrzymałość pojedynczych nasion na ściskanie. Niektóre nasiona spośród wybranych gatunków roślin różniły się między sobą zarówno kształtem jak i wielkością, stąd też wyniki oznaczeń właściwości fizycznych były zróżnicowane.

Słowa kluczowe


rośliny oleiste; nasiona; MTS; kąt usypu; kąt zsypu; gęstość utrzęsiona; gęstość usypowa; wytrzymałość na ściskanie

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Budzyński, W., Zając, T. (Red.). (2010). Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie. Praca zbiorowa. PWRiL, Poznań. ISBN 978-83-09-99033-8.

Grochowicz, J., Laskowski, J. (1983). Analiza metod określania fizycznych właściwości surowców i mieszanek paszowych. Biuletyn Informacyjny Przemysłu Paszowego, 3-4, 1-12.

Grochowicz, J., Laskowski, J. (1987). Metody oznaczania fizycznych właściwości surowców i mieszanek paszowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 321, 83-90.

Jasińska, Z., Kotecki, A. (red.) (1999). Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa. Tom II, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. ISBN 8387866164

Kapusta, F. (2001). Przemiany bazy surowcowej przemysłu olejarskiego w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 917, Technologia 8, 33-40.

Kapusta, F. (2011). Produkcja roślin oleistych i ich przetwórstwo w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 204, Nauki Inżynierskie i Technologie, 3, 120-123.

Kapusta, F. (2012). Znaczenie roślin oleistych dla człowieka, rolnictwa i kraju. Wieś Jutra, 5-6, 166-167.

Konopka, S., Jeliński, T., Sadowska, J., Błaszczak, W., Fornal, J., Rybiński. (2009). Podstawowe właściwości fizyczne nasion lędźwianu siewnego (Lathyrussativus L.). Acta Agrophysica, 14(1), 95-108.

Konopka, I., Tańska, M., Faron, A. (2013). Towaroznawstwo i przechowalnictwo zbóż i nasion oleistych. Przewodnik do zajęć laboratoryjnych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Wydział Nauki o Żywności. ISBN 01303-15-C.

Pisulewski, P. M., Kowalski, Z. M., Szymczyk, B. A. (2001). Żywieniowe metody modyfikowania składu i kształtowanie właściwości funkcjonalnych produktów pochodzenia zwierzęcego (mleko, mięso, jaja). Postępy Nauk Rolniczych, 2, 59-72.

Stępniewski, A., Szot, B., Sosnowski, S. (2003). Uszkodzenia nasion rzepaku w pozbiorowym procesie obróbki. Acta Agrophysica, 2(1), 195-203.

Szot, B. (2008). Ocena podstawowych właściwości fizycznych nasion rzepaku jarego. Acta Agrophysica, 12(1), 191-205.

Trybała, M. (1999). Produkcja i przechowywanie płodów rolniczych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. ISBN 8387866563.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##