Ocena cech fizycznych brykietów wytworzonych z mieszanek wybranych surowców roślinnych i odpadów pofermentacyjnych

Ignacy Niedziółka, Beata Zaklika

Abstrakt


Poszukiwanie odnawialnych źródeł energii powoduje wzrost zainteresowania pozyskiwaniem oraz przetwarzaniem biomasy roślinnej na cele energetyczne. Jednym ze sposobów wykorzystania biomasy jest jej konwersja na biopaliwa stałe w postaci brykietów. Badania obejmowały produkcję brykietów z wykorzystaniem następujących surowców roślinnych: słomę mieszanki zbóż jarych (pszenica z jęczmieniem – 50/50%) i słomę owsianą oraz odpady pofermentacyjne. Próby rozdrobnionej słomy z dodatkiem odpadów pofermentacyjnych przygotowano w trzech różnych udziałach masowych tj.: 90/10%, 80/20% i 50/50%. W pracy przedstawiono ocenę fizycznych cech brykietów wytworzonych z badanych mieszanek surowców roślinnych z dodatkiem odpadów pofermentacyjnych w brykieciarce hydraulicznej tłokowej. Określano wilgotność surowców i odpadów oraz długość, średnicę i masę produkowanych brykietów, a także ich gęstość właściwą i wytrzymałość mechaniczną. Stwierdzono, że ze zwiększaniem udziału masowego odpadów pofermentacyjnych w przyjętych mieszankach surowców roślinnych od 10 do 50%, wzrastała ich długość od 5 do 25% oraz masa od 1 do 12%. Natomiast gęstość właściwa brykietu zwiększała się od 18 do 24% dla mieszanki zbożowej i od 3 do 7% dla słomy owsianej. Wytrzymałość mechaniczna brykietów zawierała się w przedziale 88,3-90,6% dla mieszanki zbożowej i 83,6-87,1% dla słomy owsianej.

Słowa kluczowe


biomasa; odpady pofermentacyjne; brykiety; gęstość; wytrzymałość mechaniczna

Pełny tekst:

HTML (English)

Bibliografia


Czekała, W., Pilarski, K., Dach, J., Janczak, D., Szymańska, M. (2012). Analiza możliwości zagospodarowania pofermentu z biogazowni. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 4, 13-15.

Fiszer, A.(2008). Badania porównawcze współczynnika trwałości brykietów ze słomy. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 53(3), 69-71.

Frączek, J.(red.). (2010). Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne. Wyd. PTIR Kraków, ISBN 978-83-917053-9-1.

Grzybek, A. (2003). Kierunki zagospodarowania biomasy na cele energetyczne. Wieś Jutra, 9(62), 10-11.

Hebda, T., Złobecki A. (2012). Wpływ stopnia rozdrobnienia słomy na trwałość kinetyczną brykietów. Inżynieria Rolnicza, 2(137), T. 2, 57-64.

Janowicz, L. (2006). Biomasa w Polsce. Energetyka i Ekologia, 8, 601-604.

Kallyan, N., Morey R.V. (2009). Factors affecting strength and durability of densified biomass products. Biomass and Bioenergy, 33, 337-359.

Klimiuk, E., Pawłowska, M., Pokój, T. (2012). Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju. PWN, ISBN 978-83-01-17170-4.

Kołodziej, B., Matyka, M.(red.). (2012). Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. PWRiL Sp. z o.o. Poznań, ISBN 978-83-09-01139-2.

Kościk, B. (2007). Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego. Wyd. Nauk. PWSZ Jarosław, ISBN 978-83-88139-61-1.

Lewandowski, W.M., Ryms, M. (2013). Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wyd. WNT Warszawa, ISBN 978-83-63623-73-9.

Majtkowski, W. (2007). Rośliny energetyczne na paliwo stałe. Wieś Jutra, 8/9, 16-18.

Niedziółka I.(red.). (2014). Technika produkcji brykietów z biomasy roślinnej. Tow. Wyd. Nauk. LIBROPOLIS, ISBN 978-83-63761-38-7.

Piotrowski, K., Wiltowski, T., Mondal, K. (2004). Biomasa – kłopotliwe pozostałości czy strategiczne rezerwy czystej energii? Cz. II. Czysta Energia, 11(37), 16-18.

Stolarski, M., Szczukowski, S., Tworkowski, J. (2008). Biopaliwa z biomasy wieloletnich roślin energetycznych. Energetyka, 1, 77-80.

Szyszlak-Bargłowicz, J., Piekarski, W. (2009). Charakterystyka biomasy jako paliwa. Rozdz.w monografii pt. Biomasa jako źródło energii. Wyd. Wieś Jutra, 29-38.

Temmerman, M., Rabier, F., Daugbjerg Jensen, P., Hartmann, H., Böhm, T. (2006). Comparative study of durability test methods for pellets and briquettes. Biomass and Bioenergy, 30, 964-972.

Terlikowski, J.(2012). Biomasa z trwałych użytków zielonych jako źródło energii odnawialnej. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1(75), 43-49.

Wu, M.R., Schott, D.L., Lodewijks, G. (2011). Physical properties of solid biomass. Biomass and Bioenergy, 35, 2093-2105.
##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##