Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 20, No 1(157) (2016) Wpływ prędkości i głębokości skrawania na przebieg siły wypadkowej działającej na ząb kultywatora Abstrakt
Zygmunt Owsiak, Krzysztof Lejman, Krzysztof Pieczarka, Tomasz Sekutowski
 
Vol 21, No 2(162) (2017) Wpływ tarcia na przebieg procesu jednoosiowego ściskania próbki gleby Abstrakt
Dariusz Błażejczak, Rafał Nowowiejski, Jan B. Dawidowski
 
Vol 21, No 1(161) (2017) Ocena zagęszczenia warstwy podornej gleb plastycznych Abstrakt
Dariusz Błażejczak, Kinga Śnieg
 
Vol 21, No 1(161) (2017) Wpływ średnicy stempla i wysokości próbki na wyznaczaną wartość naprężenia granicznego gleby Abstrakt
Dariusz Błażejczak, Jan B Dawidowski
 
Vol 20, No 3(159) (2016) Wpływ średnicy stempla na wartość naprężenia granicznego w glebach o zróżnicowanym uziarnieniu Abstrakt
Dariusz Błażejczak, Jan Dawidowski
 
Vol 20, No 2(158) (2016) Wpływ średnicy stempla na wyznaczaną wartość naprężenia granicznego próbek wytworzonych z gleby pylastej Abstrakt
Dariusz Błażejczak, Jan B. Dawidowski
 
Vol 19, No 4(156) (2015) Metodyczne aspekty wyznaczania parametrów przebiegu siły wypadkowej działającej na sprężynowe zęby kultywatora Abstrakt
Krzysztof Lejman, Zygmunt Owsiak, Krzysztof Pieczarka, Franciszek Molendowski
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.
Old version IR

Contact Us

Editorial Board

Editorial Team

Author guidelines

Journal Help

Site Map

Open Journal System

Information:

    - for Readers
    - for Authors
    - for Librarians

(C) PTIR 2015