Biuletyn Informacyjny PTiR

Biuletyn Informacyjny PTIR zawiera bieżące informacje o strukturze Towarzystwa oraz informacje o postanowieniach Walnego Zebrania PTIR. Przedstawia aktualne dokonania Towarzystwa a także nowe inicjatywy podejmowane przez Zarząd Główny lub Oddziały Terenowe. Omawiane są również tematy dotyczące aktualnych problemów inżynierii rolniczej.Old version IR

Contact Us

Editorial Board

Editorial Team

Author guidelines

Journal Help

Site Map

Open Journal System

Information:

    - for Readers
    - for Authors
    - for Librarians

(C) PTIR 2015